SIS-standarder

SIS-standarder ingår inte i Eira men administreras av Eiras kontaktpersoner i regioner.

Genom ett avtal mellan SKR och SIS, Swedish Standards Institute, har anställda i regioner tillgång till ca 1400 gällande standarder inom hälso- och sjukvårdsområdet, ledningssystem och hälso- och sjukvårdsinformatik.

Vad är en standard? 
En populär beskrivning brukar vara att en standard är en lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som man enas kring. En standard syftar till att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång. 

Åtkomst till standarder 
Standarderna får användas av regionanställda eller privata vårdföretag som arbetar på uppdrag av och finansieras av regionen. Standarderna är tillgängliga inom regionernas IP-nätverk.

De söks via https://www.sis.se/ . Åtkomst utanför nätverket kräver personlig inloggning, som skapas av administratören för SIS i sin region, kontakta ditt bibliotek.

Villkor 
Det är tillåtet att skriva ut utvalda standarder, spara dem lokalt eller på en server och länka till och kopiera avsnitt för internt bruk. Man också förhandstitta på standarder som inte ingår i abonnemanget. 
Standarderna får ej distribueras till andra än de som bedriver verksamhet på regionens uppdrag. 

Köpa till fler standarder 
Om efterfrågad standard inte ingår i abonnemanget, finns möjlighet att lägga till standarder i abonnemanget alternativt att köpa en standard i pdf-format för enskilt bruk.

Mer information  
Kontakta den person som står som administratör på sidan när du befinner dig inom regionen.