Eiras uppdrag

Eiras uppdrag är att​

  1. förhandla, administrera och utvärdera licensavtal för e-resurser​, d.v.s. tidskrifter, e-böcker, databaser m.m.

  2. ​skapa förutsättningar för effektivt tillgängliggörande av Eiras innehåll​​

  3. bidra till samverkan och kunskapsutbyte mellan hälso- och sjukvårdens bibliotek

  4. samverka med hälso- och sjukvårdens bibliotek i externa kontakter och omvärldsbevakning

 

  1. Förhandla, administrera och utvärdera licensavtal för e-resurser​, d.v.s. tidskrifter, e-böcker, databaser m.m.

Årligen förhandla Core- och Plus-avtal i dialog med regionerna​​

Sammanfatta licensvillkor per förlag​​

Sammanställa användning per region och avtal för Core och Plus halvårsvis ​​

Utvärdera alternativ/komplement till befintliga avtal via statistik, testperioder och användarundersökningar ​

Förhandla pris per region för Add-on-erbjudanden​

Omvärldsbevaka utbudet av e-resurser

 

2. ​Skapa förutsättningar för effektivt tillgängliggörande av Eiras innehåll​​

Tillhandahålla aktuella underlag för länkservrar,​ som förmedlar tillgång till artiklar i fulltext​

Stötta i tekniska frågor som rör regionernas tillgängliggörande av e-resurser ​

Driva och uppdatera CorePlus, en databas som ger hälso- och sjukvårdens bibliotek och vårdpersonal möjlighet att söka på tidskrifter och ämnen 

3. Bidra till samverkan och kunskapsutbyte mellan hälso- och sjukvårdens bibliotek

Arrangera möten för Eiras kontaktpersoner ​​

Arrangera utbildningar, webbinarier och fokusmöten för anställda på hälso- och sjukvårdens bibliotek

Samverka på Eirasamarbetets arbetsyta och koordinera arbetsgrupper i olika frågor​

Driva Eira Fjärrlån där regionerna beställer artikelkopior av varandra

 

4. Samverka med biblioteken i externa kontakter och omvärldsbevakning

Tillsammans med Föreningen Sveriges Sjukhusbibliotekschefer representera Eira och hälso- och sjukvårdens bibliotek i utredningar, remisser etc. ​​

Bevaka frågor som berör kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården​

Bevaka för Eira och hälso- och sjukvårdens bibliotek relevanta frågor, nationellt och internationellt, via nätverkande och konferenser