Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Attachments
uploadfalse
oldfalse
patterns.*pdf
labelsregelverk

Patientdatalagen

Patientdatalagen (2008:355) (PDL) trädde i kraft i juli 2008. Det är regeringen som tagit beslut om lagen. Den påverkar på vilket sätt it-tjänster inom hälso- och sjukvården utformas.

...