Mer om tjänsten

 

På dessa sidor finns material som en ansluten vårdgivare behöver för att kunna använda NPÖ, utbilda och administrera spärr/logg/samtycke inom sin organisation.

För information om hur din organisation ansluter till NPÖ, se https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/359040473.

Manualer och filmer om NPÖ återfinns här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/358844296.

För Support eller felanmälan, se https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/2291535924 .