Förvaltning

 

NPÖ är färdig att användas när alla förutsättningar för anslutningsprocessen är klara och det är konfigurerat i produktionsmiljön. På dessa sidor samlar vi allt material en ansluten vårdgivare behöver för att kunna använda NPÖ, utbilda och administrera spärr/logg/samtycke inom sin organisation.