Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

HSA regelverk

Alla organisationer som använder HSA är skyldiga att följa HSA regelverk, den så kallade HSA-policyn. Den beskriver de krav som gäller för hur informationen i HSA ska hanteras.

Det är mycket viktigt att alla anslutna följer HSA-policy eftersom informationen i HSA används av många viktiga tjänster. Missbrukas hanteringen av informationen i HSA, försämras tilliten till de tjänster som använder HSA. Läs mer om detta i HSA-policy

  • No labels