Ny metod: Arkitekturstöd för Dimios

En arbetsgrupp har tagit fram en metod som pekar ut vilka förmågor i AG’s ramverk som kan användas som stöd då er organisation ska utveckla er utifrån det resultat som ges i den mognadsmätning som ni genomfört med hjälp av Dimios.