Förändringslogg - Kravkatalog

Denna logg redovisar när förändringar har skett och vad de bestod i. Senaste förändringen är överst.

Datum

Typ av förändring

Ändrade/nya krav-ID

Datum

Typ av förändring

Ändrade/nya krav-ID

2023-11-10

Översyn och ompublicering av AG0001-AG0065

Vissa krav har fått detaljeringsnivåer (a, b, ..). Nya krav AG0055-AG0065.

2023-04-14

Omtag genom förvaltningsgruppen. Uppdaterad struktur och indelning.

Nya: AG0001-AG0054

2022-03-04

Första publiceringen av kravkatalogen

Nya: AG0001-AG0010