Kravkatalog

I tabellen nedan listas krav som har hög sannolikhet att kunna återanvändas. Kraven har inkommit från kommuner och regioner som har använt dem i olika kravställningar. Katalogen ska INTE ses som den kompletta mängden krav utan som en delmängd som kan fylla olika stora delar av behoven av krav för olika sammanhang.

Så kan du bidra med krav till katalogen

Katalogen byggs upp av medlemmars bidrag med krav som de tagit fram och/eller använt i sin verksamhet. Initialt fokus ligger på Funktionella- och Icke-funktionella IT krav samt Säkerhetskrav då återanvändbarheten och nyttan med dessa bedöms som högst.

Aktiviteter som vidtas vid hantering av mottagna krav.

Förvaltningsgruppen jobbar “lågintensivt” med de förslag på krav som kommer in från medlemmarna. Målsättning är att publicera nya och uppdaterade krav 3-4 gånger per år så länge som det finns inlämnat material att jobba med. Vid varje publicering så kommer en notering att göras i Förändringslogg - Kravkatalog för att underlätta spårbarhet.

Vägledning för att hantera en lokal kopia av kravkatalogen

För att etablera en lokal kopia så går det bra att exportera nedanstående tabell till en CSV-fil genom att aktivera menyn i tabellens övre högra hörn och välja “Export to CSV”. Lämplig första aktivitet när du öppnat filen är att spara i XLSX-format och att applicera cellformateringar som sidbrytning av text, filtrering, låsning av första raden och liknande. För att få en bättre förståelse för varje kolumns funktion så kan man med fördel titta här, där kravpostens fält är beskrivna. Det är även lämpligt att i filnamnet ange det datum då du hämtade hem kravkatalogen så att du kan jämföra mot de datum som nya eller förändrade krav har.

Kravkatalogen kommer att uppdateras löpande med nya krav och därmed så kommer du troligtvis att vilja uppdatera även din lokala katalog. Då är Krav-ID som är ett löpnummer lämpligt att ha som referenspunkt för att identifiera vilka nya krav som tillkommit. De nytillkomna raderna kan då kopieras in i din lokala kravkatalog.

Vissa krav kommer även att ändras/uppdateras vilket även det kan vara en anledning till att vilja uppdatera sin lokala kravkatalog. Då är Ändringsdatum lämpligt att hålla koll på för att identifiera vilka krav som du behöver uppdatera i din lokala katalog.

Förklaring av färgkodningen i rubrikfältet

Grå: Den del av kravet som främst intresserar verksamheten i kravställningsarbetet.

Blå: Arkitektens värdebidrag till kravet.

Röd: Används i den lokala hanteringen av kravkatalog. Dessa kolumner är normalt tomma i den nationella instansen av kravkatalogen (om det inte finns en rekommendation) och fylls på vid lokal användning av krav.

Förklaring till ordval i tabellen

UM (Upphandlande Myndighet) används för att referera till den organisation som ställer kravet. UM kan med fördel bytas ut till den egna organisationens namn.

Varför har vissa krav bokstäver i slutet av Krav-ID?

Vissa krav-ID har samma nummer men med en avslutande bokstav. Anledningen till detta är att kraven med samma nummer “hör ihop” och i de flesta fall så skärper (eller bygger vidare på) ett krav med ett “b” kravet med samma nummer som har ett “a”. Som användare av kravkatalogen så behöver man alltid läsa och förstå kraven och använda de som är lämpliga för just ert behov.

Hur hittar jag krav i tabellen nedan?

Det finns en möjlighet att filtrera i varje kolumn via “tratten” som visar sig i övre högra hörnet på varje kolumn så fort du för markören över kolumnen. Det finns även möjlighet att fritextfiltrera på hela tabellen via menyn som visar sig utanför tabellens övre högra hörn via valet “Filter whole table”. Filtreringar slås av genom att klicka på X-et på valt filter och vill man dölja filterverktyget så görs det genom att klicka på Tratten igen.

Tips! Tabellen är ganska bred så om du vill skrolla i sidled så kan piltangenterna på tangentbordet användas alternativt så kan man skrolla längst ner i tabellen och använda “horisontella rullningslisten”.