Inera tjänsters införande av nya autentiseringsmetoden

Tjänst

Status

Tjänst

Status

Pascal

Klar

Intygstjänster

Planeras för införande 2022

HJV Kontaktkortsadmin 

Planeras för införande Q1 2022

Händelseanalys Nitha förvaltning

Ej planerad för införande. Vid frågor vänligen kontakta tjänsten här.

Hjälpmedeltjänsten

Ej planerad för införande. Vid frågor vänligen kontakta tjänsten här.

Infektionsverktygets förvaltning

Ej planerad för införande. Vid frågor vänligen kontakta tjänsten här.

HSA

Planeras för införande 2022

SIL-plattformen - Centeped

Klar

RGS 1177 Vårdguiden på telefon

 
Utreder just nu möjligheten att införa nya autentiseringsmetoden.

Statistik-tjänsten

Planeras för införande 2022

NPÖ förvaltning

Klar  

Ineras Plattform Webtjänster (PWT) som innehåller
1177.se,
UMO,
Youmo,
Vårdhandboken,
Rikshandboken i Barnhälsovård, 
Inera.se

Klar

Personuppgifts-, Spärr-, Samtyckes- och loggtjänsten

Planeras för införande 1 december 2021

1177 Vårdguidens e-tjänster

Planerad komma Q1 2022

Plattformen för stöd och behandling

Planeras för införande Q1-Q2 2022

Rådgivningsstöd webbs förvaltning

Ej planerad för införande. Vid frågor vänligen kontakta tjänsten här.

Formulärhanteringen 

Planeras för införande Q1 2022

Egen provtagning

Planeras för införande Q1 2022

NTJP

System till System tjänst. Använder inte SITHS.

Anonyma frågetjänsten (Skrivinera)

Ej planerad för införande. Vi frågor vänligen kontakta tjänsten här.

Plattform för öppen datas förvaltning

Ej planerad för införande. Vid frågor vänligen kontakta tjänsten här.

Eiras (bibliotekskonsortium) Förvaltning

Ej planerad för införande. Vid frågor vänligen kontakta tjänsten här.

Födelseanmälan

Ej planerad för införande. Vid frågor vänligen kontakta tjänsten här.

Svevacs förvaltning

Ej planerad för införande. Vid frågor vänligen kontakta tjänsten här.

SDK (Säker digital kommunikation)

Klar

Identiferingstjänst SITHS

  • SITHS Admin & SITHS Mina sidor

I samband med införande av nya SITHS eID portalen (Ersätter dagens SITHS Admin och SITHS Mina sidor.

Vid införande av SITHS eID portalen kommer inte längre Net iD Enterprise att användas.