Inera tjänsters införande av nya autentiseringsmetoden

Tjänst

Status

Tjänst

Status

Pascal

Klar

Intygstjänster som innehåller:
Webcert fristående
Rehabstöd
Intygsstatistik

Klar

Webcert integrerat

Klar, infört SITHS Minidriver

HJV Kontaktkortsadmin 

Klar

Händelseanalys Nitha förvaltning

Klar

Hjälpmedeltjänsten

Ej planerad för införande. Vid frågor vänligen kontakta tjänsten här.

Infektionsverktygets

Klar

SIL-plattformen - Centeped

Klar

RGS 1177 Vårdguiden på telefon

 
Klart, infört SITH Minidriver

Statistik-tjänsten

Ej planerad för införande. Vid frågor vänligen kontakta tjänsten

NPÖ förvaltning

Klar  

Ineras Plattform Webtjänster (PWT) som innehåller
1177.se,
UMO,
Youmo,
Vårdhandboken,
Rikshandboken i Barnhälsovård, 
Inera.se

Klar

Personuppgiftstjänsten

Klar

Spärrtjänsten

Klar

Samtyckestjänsten

Klar

Loggtjänsten

Klar

1177 Vårdguidens e-tjänster

Klar

Plattformen för stöd och behandling

Klar

Rådgivningsstöd webbs förvaltning

Klar

Formulärhanteringen 

Klar

Egen provtagning

Klar

NTJP

System till System tjänst. Använder inte SITHS.

Anonyma frågetjänsten (Skrivinera)

Ej planerad för införande. Vi frågor vänligen kontakta tjänsten här.

Plattform för öppen datas förvaltning

Ej planerad för införande. Vid frågor vänligen kontakta tjänsten här.

Eiras (bibliotekskonsortium) Förvaltning

Ej planerad för införande. Vid frågor vänligen kontakta tjänsten här.

Födelseanmälan

Ej planerad för införande. Vid frågor vänligen kontakta tjänsten här.

Svevacs förvaltning

Ej planerad för införande. Vid frågor vänligen kontakta tjänsten här.

SDK (Säker digital kommunikation)

Klar

Identifieringstjänst SITHS

  • SITHS Admin & SITHS Mina sidor

Ej planerad för införande. SITHS Admin planeras att avvecklas januari 2024. SITHS Admin är beroende av Net iD Enterprise.

Identifieringstjänst SITHS

  • SITHS eID Portal

Klar. SITHS eID Portal och SITHS eID Mina sidor stödjer nya autentiseringsmetoden från början.

Sök i HSA

Klar

Journalen

Klar

Journalen Admin

Klar

Digitalt möte

Infört mTLS. OOB-teknik Q2 2024.

HSA Admin & HAU

Klar

Beställningsstödet

Klar, infört SITHS Minidriver