Nya priser i SITHS eID Portal

Från och med att den nya SITHS eID-portalen lanseras, vilket beräknas ske 25 januari 2024, börjar en ny prislista att gälla för SITHS-kort och porto och övriga artiklar.

Den nya prislistan gäller till och med 30 juni 2024.

Artikel

Leverans-metod

Pris per styck 2023 (SEK)

Pris per styck 25 jan-30 jun 2024 (SEK)

Artikel

Leverans-metod

Pris per styck 2023 (SEK)

Pris per styck 25 jan-30 jun 2024 (SEK)

709 Stående företagskort med foto (ersätter 609)

777 Liggande kort med foto (ersätter 677)

731 Liggande kort utan foto (ersätter 631)

716 Studentkort – liggande kort med foto (ersätter 716)

718 Studentkort – liggande kort utan foto (ersätter 618)

780 Konsultkort – liggande kort utan foto (ersätter 680)

 

 

 

A-post till folkbokförings-adress

 

 

 

120

 

 

 

163*

709R Stående företagskort med foto (ersätter 609)

777R Liggande kort med foto (ersätter 677)

731R Liggande kort utan foto (ersätter 631)

716R Studentkort – liggande kort med foto (ersätter 716)

718R Studentkort – liggande kort utan foto (ersätter 618)

780R Konsultkort liggande kort utan foto (ersätter 680)

 

 

 

REK till folkbokföringsadress

 

 

 

120

 

 

 

231*

773 Reservkort i bunt (ersätter 673)

REK till kontor

108

110

731QA Testkort utan foto i bunt (ersätter 674)

REK till kontor

120

153

773Q Test reservkort i bunt (ny)

REK till kontor

N/A

153

Kostnad för porto och distribution av bunt med reservkort/testkort. Bunt reservkort omfattar en försändelse om maximalt 90 kort.

 

REK till kontor

 

170

 

170

Ny PUK-kod (pris inkl. distribution + porto)

REK till folkbokförings-adress

130

130

Abonnemangsavgiften för kommuner, myndigheter och privata aktörer

 

85kr/år

89kr/år**

 

*Omfattar kort samt porto. Porto följer marknadspriset från Ineras leverantör och kommer ändras löpande.

** Beräkningen av abonnemangsavgiften för kommuner, myndigheter och privata aktörer kommer som tidigare kommunicerats att förändras så att den beräknas utifrån antalet SITHS-användare som har minst ett giltigt SITHS eID och faktureras månadsvis.

Observera: Utgivning av 659 – SIS-kort upphör från och med lansering av SITHS eID Portal

 

Artikel

 

Pris per styck 25 jan-30 jun 2024 (SEK)

Artikel

 

Pris per styck 25 jan-30 jun 2024 (SEK)

Abonnemangsavgift för funktionsobjekt

 

Beräkningen av abonnemangsavgift funktionsobjekt beräknas utifrån antalet funktionsobjekt som har minst ett giltigt SITHS funktionscertifikat

360kr/år*

Skapa kortanpassning inkl. tryck av korrekturkort

Framtagande av svart/vit logotyp för ny kund inkl. testkort

6500

Ändring i kortanpassning inkl.  tryck av korrekturkort**

Uppdatering av befintlig svart/vit logotyp inkl. testkort

3750

* Faktureras månadsvis för kommuner, myndigheter och privata aktörer

**Korrekturkort trycks endast för ändring av logotyp