Beställ funktionscertifikat och testkort av Inera

Beställa funktionscertifikat och testkort av Inera, kan din organisation göra om ni inte har möjlighet att göra detta själva. Ni ska dock i första hand vända er till en organisation som är ombud för SITHS.

Om ni ändå har behov av att beställa skarpa funktionscertifikat, testkort och testfunktionscertifikat av Inera, använd någon av länkarna nedan.

Se priser för funktionscertifikaten och testkorten här

Beställ testkort

Beställ testfunktionscertifikat

Beställ skarpa funktionscertifikat

Notera att det inte är möjligt att via beställning av testkort få en koppling till HSA:s testmiljö eller egenskaper i HSA.

Observera att beställning av skarpa funktionscertifikat kan innebära att ni behöver teckna avtal med Inera, samt vissa administrativa åtaganden som kräver god framförhållning. Leveranstiden beräknas till minst fyra veckor beroende på förutsättningar vid beställningen.