Certifikatspecifikationer

Innehållsförteckning

Klicka nedan för att visa innehållsförteckning

Revisionshistorik

Klicka nedan för att visa revisionshistorik

Version

Datum

Författare

Kommentar

Version

Datum

Författare

Kommentar

1.0

2021-02-02

Team SITHS

Fastställande av sida

1.01

2021-03-16

Team SITHS

Mindre justering av nyckellängd i certifikatspecifikation för SITHS e-id Person ID Mobile CA v1

Inledning

Denna sida innehåller de certifikatspecifikationer som finns inom SITHS. Certifikatspecifikationerna visar vilken information som skrivs in i SITHS olika typer av certifikat och varifrån den informationen hämtas

SITHS e-id Root CA v2

CA-certifikat

Slutanvändarcertifikat för användare/personer

Certifikat för servrar/funktioner

SITHS Root CA v1

CA-certifikat

Slutanvändarcertifikat för användare/personer

Arkiv - Äldre certifikatspecifikationer

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/IAM/pages/300389648