Manualer

Nedan finns de publika dokument som producerats av eKlient för nedladdning

Stödjande

I dokument Kravbibliotek kan du läsa om de krav som gäller för att system, applikationer eller andra it-komponenter ska kunna använda E-klient som plattform.

eKlient Kravbibliotek

Uppdaterat 2024-04-22

Bilaga - Säkra upp Microsoft Edge

Uppdaterat 2023-06-27

Bilaga - Säkra upp Mozilla Firefox

Uppdaterat 2024-02-19

eKlient strategi - för att realisera visionen

Innefattar bland annat övergripande mål och styrande principer för att realisera visionen om ”en gemensam digital arbetsplats för offentliga sektorn som bidrar till ett hållbart digitaliserat Sverige”.

eKlient Strategi v1.1

Uppdaterat 2021-10-19

 

Bilaga - Grundläggande förmågor digital arbetsplats

 

Standarder

Gemensamma standarder ger vägledning och rekommendationer för konfiguration med hög tillgänglighet, användarvänlighet och it-säkerhet.

eKlient Hantering av klienter med mjukvara som gått End-Of-Life

Uppdaterat 2019-02-06

 

Regelverk och policys

eKlient Paketringspolicy

Uppdaterat från 2022-05-10

 

Presentationer

Vad är eKlient

Uppdaterat från 2023-01-17