Översikt bokningsflödet för covid-19

Förslag till bokningsflöde för vaccination mot covid-19. I bokningsflödena nedan har vi lagt in länkar till generella sidor på 1177, men tanken är att ni själva anger önskade länkar och texter. Dessa uppgifter skickar ni in till förvaltningen.

Följ länkarna nedan för att testa invånarens upplevelse:

Inspelning av bokningsflödet

Kronobergs bokningsflöde, 3 min
https://vimeo.com/499223401

Bokningsflödet i sin helhet, 7 min
https://vimeo.com/499958476

Information som gått ut till Programrådet

Datum

Information

Datum

Information

2020-12-22

 

2020-12-29

 

2021-01-12

 

2021-01-20