2021-11-23 covid-19, tidbokningsflöde

Se information om tidbokningsflödet mot covid-19 under “Manualer och utbildning”: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2106917337