Vy över Paketutskick i Design

Filtrera fram urval

I applikationen Design väljer du fliken “Paketutskick”.

Här visas en vy över enhetens Paketutskick. Vyn innehåller fält där du kan filtrera fram ett urval så att vyn endast visar den eller de Paketutskick du önskar se. Vyn visar status för Paketutskicket.

Arkivera eller radera ett Paketutskick

Använd “trepunktsmenyn” längst ut på respektive rad för att arkivera eller radera Paketutskicket. Om du väljer att arkivera eller radera Paketutskicket kommer det inte att gå att starta nya utskick baserat på Paketustkicket igen. Redan startade Paketutskick påverkas inte utan löper på till och med sista planerade utskicket.

❗️ OBS! Om du avser att endast tillfälligt avpublicera Paketutskicket ska du INTE välja "Arkivera". Välj istället att "Avpublicera" / "Publicera" Paketutskicket i redigeringsläge.

Redan startade Paketutskick kan stoppas från applikationen Utskick.