Starta ett Paketutskick

  1. I applikationen Utskick, välj fliken “Paketutskick”.

  2. Välj “Starta Paketutskick”.

  3. Välj ett Paketutskick i fältet för “Paketutskicket namn”.

4. Fyll i fälten:

Titel som visas för invånaren - Titeln visas för invånare om utskicket innehåller fler än 1 formulärmall.

E-postavisering vid eventuella fel - Ange en e-postadress (gärna till en funktionsbrevlåda) för avisering av Paketutskick som innehåller fel, exempelvis en formulärmall som blir borttagen under pågående utskick.

Utskickstillfällen

Om Paketutskicket innehåller fler än ett (1) tillfälle är det inte säkert att alla utskickstillfällena visas i rutan. Skrolla inom rutan om inte alla syns.

Om du inte vill att alla utskick ska göras kan du ta bort utskicket genom att välja papperskorgen vid respektive utskickstillfälle.

Datum

Klockslag

Ingående formulär - lägg till eller ta bort formulärmallar. Enhetens alla tillgängliga mallar kan användas, dvs både egna mallar och "Gemensamma mallar" som enheten prenumererar på.

Mottagarlista - ange ett eller flera personnummer. Det går även att importera flera mottagare från fil. Se även https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2772828429

 

 

5. Välj “Starta Paketutskick”.

Inkorgsmeddelande - Ange en text som fungerar för samtliga utskick då samma meddelande kommer att skickas vid varje utskickstillfälle.

❗️OBS! Notera att meddelandet inte går att ändra i ett pågående Paketutskick. Stoppa pågående utskick och skapa ett nytt utskick om meddelandet behöver ändras