Administrera användare - en översikt

Du når tjänsten Administrera användare via https://personal.formular.1177.se/admin alternativt via huvudmenyn om du redan är inloggad.

Se information om Formulärhanterings Behörighetsmodell

Översikt för behörighet

I denna översiktsvy kan du se vilka användare som har vilken behörighet. Användarna listas med Vårdgivare, Enhet, Medarbetareoch Roll.

Om behörigheten gäller för hela vårdgivaren visas ”Samtliga enheter” i kolumnen för Enhet. Om behörigheten gäller för samtliga medarbetare visas ”Samtliga medarbetare” i kolumnen Medarbetare.

Du kan sortera listan genom att klicka på kolumnrubrikerna.

Ta hjälp av filtrerings-funktionen för att filtrera listan.

Historik

Via historiksymbolen längst ut till höger för varje användare/rad har du möjlighet att se en översikt över administratörers aktiviteter för en användare.