Inställningar sftp-server


Tänk på att filen innehåller känslig data. Säkerställ att du följer lokala riktlinjer för hantering av dessa data.

Hantera inställningar för export till FTP-server

För att export av formulärsvar ska kunna ske till er lokala filserver behöver nedan inställningar göras. Exportfilen kommer att placeras på nedan angiven filserver där den finns tillgänglig för vidare behandling. Inställningarna gäller för Verksamhetsområdet och dess Kopplade enheter. Notera att inställningar för export till FTP-server behöver läggas på nivån Verksamhetsområde. Du finner aktuellt Verksamhetsområde vid Enhet enligt eTjänstekort i sidhuvudet.

Du som har rollen CONFIG kommer åt menyvalet Inställningar. Du når sidan via Huvudmenyn/Inställningar, alternativt via url https://personal.formular.1177.se/installningar/sftp.

Exportfilen kommer att placeras på nedan angiven filserver där den finns tillgänglig för vidare behandling.

Bild från Inställningarhttps://personal.formular.1177.se/installningar/sftp
Klicka på bilden för att se den i större format

  1. Kopiera Formulärhanterings publika rsa-nyckel och lägg in rsa-nyckeln på er server
  2. Ange Användarnamn som Formulärhantering använder när den loggar in i er SFTP-server
  3. Ange IP eller hostname till er SFTP-server
  4. Ange Port
  5. Du kan välja att ange en Sökväg för att placera exporterna i en undermapp
  6. Ange Host Key - nyckeln som identifierar er SFTP-server. Kör "ssh-keyscan -t rsa {host}", där {host} är er ftp-server
  7. Klicka Spara
  8. Klicka på Testa anslutning för att verifiera anslutningen
    Det är därefter möjligt att exportera formulär från tjänsten Uppföljning.

Bild från Testresultathttps://personal.formular.1177.se/installningar/sftp
Klicka på bilden för att se den i större format

Utgående IP-adress för att tillåta åtkomst via brandvägg

Vid export av formulärsvar till en SFTP-server som befinner sig bakom en brandvägg behöver den utgående IP-adress som Ineras SFTP klient använder sig av anges. Formulärhanterings utgående IP-adress är 194.68.236.14 för både PROD- och för QA-miljöerna. Trafiken sker via Internet (inte Sjunet).

Redigera eller ta bort inställningarna

Det är möjligt att redigera inställningarna. Klicka på Redigera, utför ändringarna och därefter Spara dina ändringar. Observera att du ånyo måste verifiera dina inställningar innan ändringarna slår igenom. Skulle något i inställningarna vara fel får du besked om det när du klickar för att testa anslutningen. Du kan tömma hela formuläret genom att klicka Ta bort.

I DEMO-miljön måste det vara dessa inställningar, de är gemensamma för alla användare av Demo-miljön:

Formulärhanterings publika nyckel: 
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQC2AwVNuW7bIzV25VOndr17mTan6+qx4uHY+V+8b1LTPn0O1N5VWTwbbEYYIIeWETa/H43bkD511KwZmG+oQ8CURS/jS8eN7/NvNo95uo72FXuPVGXbOwAmTTkG8pa8eH/jUXNhDvq+Q8wD9zq6fVM0HUrXT5SKzEV5kB3sXPjjiogewwNUpWHvkd/dgenMxEs4Pv5LCaw8zm/MgDWrT/OpeGWaAyQw1b+59HLN9rp//MUYcTCvfF8EpmjQKLca9F7r/WCSgqoM4gyUiIvW6y0HfGLcAvj+i4rDQD643I6YLDNPDbg4gaHbHfPGFIHv9srwxsMlTIT8HhHSuU9w1Drz palm@openshift-master01.test.form.i.nogui.se

Användarnamn:

sftp.formulartjansten

Host:

formular-a-sftp01.form.i.nogui.se

Port:

22

Sökväg:

form-export-demo

Host key:

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDXPSKchujI2MDMYKqVX+iwAs7ewVsryxnVhIOIsQqi2G4suY1CHa8NsDPGtYpdZ2RJ04q0zzXurnAhrVFzmz+GlroNBwFwHb6ZnGrI7dJvonoLtd1yDZlX7NynNPRol4VvA5yGY4fFA45i3nTwR/psk+Nhb9ykpllg8gb+oR8IbEXB7gQwmaJ0hcXuGBe1uYo3lgJGLFqBIwK4fuiVowxvuuVGeztmjlvjXFMWSoOWfP1SZVc6kDgQ5Nbj89rtweTzTyLQSsuMThfPuAAKd2BKbygWmzgBZTgBL7A1ufE1iaTigSS5ML3T2/sKrWWaZ6Wx6OpnMaIP0sgT5NmEw2Jh