Fliken Så söker du vård hos oss

Syfte

Syftet med denna sektion är att kunna mer utförligt beskriva vad som krävs för att kunna söka vård på enheten. På kontaktkortet presenteras informationen tillsammans med Åldersregler och Remisskrav (information från HSA).

 

Man bör kontrollera så att informationen som registreras inte dubbleras eller överlappar den information som eventuellt finns registrerad i “Åldersregler”, “Remisskrav” eller “Information till patient”.

 

 

Gränssnittet

Allmänt

  • Denna sektion har fasta fält så man skapar aldrig, som i övriga sektioner, nya poster/inlägg (jmf “Lägg till…”)

Att skapa ett inlägg

För att skapa ett nytt inlägg så fyller du i information och klickar på Publicera

Publicera information

Beskrivning är obligatoriskt att ange.

Datum

  • Gäller from-datum är obligatorisk, aktuellt datum är satt som default.

Rensa arbetskopia

Funktionen rensar arbetskopian och gränssnittet visar den tidigare, redan publicerade versionen igen.

Ta bort/avpublicera information

Kan antingen göras genom att klicka på papperskorgen för berört inlägg eller att ange ett passerat Gäller tom-datum, och därefter publicera ändringen.

 

image-20240126-151952.png

 

Historik

Datum

Ändring

Utfört av

2024-01-31

Uppdaterat bild (KKA 24.02)

Anette Lindgren

2023-12-07

Justerat texten under rubriken Ta bort/avpublicera information

Anette Lindgren

2023-06-13

Lagt till funktion för att rensa arbetskopia, KKA_23.07

Anette Lindgren