Kontaktkortsadmin - manual och riktlinjer

Vad är KKA?

I det administrativa verktyget Kontaktkortsadmin kan du som administratör registrera kompletterande information om din mottagning/ dina mottagningar.
Innehållet visas sedan på mottagningens kontaktkort på 1177.se  och UMO.se om enheten är en ungdomsmottagning.

Vilka enheter som är möjliga att administrera i KKA styrs via Katalogtjänst HSA. Enheterna hämtas från HSA via en import som sker 3 ggr/dygn, se https://inera.atlassian.net/l/c/xmr0Mmah . Importen omfattar samtliga icke-dolda enheter i HSA. De enheter som är markerade som publika i HSA, (hsaDestinationIndicator = 03), är möjliga att administrera i KKA. Inga uppgifter som hämtas från Katalogtjänst HSA, t ex enheternas namn, kan ändras i KKA.

På underliggande sidor finner du instruktioner och riktlinjer för KKA-administratörer.

Behörighet för att logga in i systemet och administrera informationen hämtas från HSA, läs mer om detta på sidan https://inera.atlassian.net/l/cp/V0pTNRdy

 

Då information, design och funktioner kontinuerligt förändras i Kontaktkortsadmin lämpar sig inte "Kontaktkortsadmin (KKA) - manual och riktlinjer" för utskrift.
Spara länken Öppen info: Hitta och jämför vård Home i dina favoriter i din webbläsare så att du enkelt kan nå informationen när du behöver den.

Relaterade länkar:

Inloggning till Kontaktkortsadmin

Startsidan Hitta vård - 1177.se

UMO Sök ungdomsmottagning - UMO.se

Kontakta förvaltningen

Synpunkter på innehållet på dessa sidor?

Om du har synpunkter på innehållet i Kontaktkortsadmin (KKA) - manual och riktlinjer så meddela detta till den nationella förvaltningen. Detta görs via https://www.inera.se/kontakta-oss/ Var tydlig med att skriva att det gäller "Hitta vårds dokumentation" och vilken sida/sektion/information som är otydlig och ge gärna ert förslag på förbättring.

Saknar du någon enhet i KKA?

Vänd dej då i första hand till din lokala HSA-administratör för att kontrollera din behörighet och ditt organisatoriska omfång.

Fel i tjänsten Hitta vård?

Gäller ditt ärende felaktigheter/incidenter i tjänsten Hitta vård. Följ instruktionerna som finns under fliken