Fliken Aktuellt

 

Syfte

Syftet med "Aktuellt" på kontaktkortet är att presentera korta och tidsbegränsade nyheter, kampanjer, evenemang med mera som är relevanta för invånaren.

Informationen visas under sektionen Aktuellt på kontaktkortet.

 

Riktlinjer Aktuellt

Aktuellt generellt

Aktuelltlistan är avsedd för kortare tidsbegränsad information om enhetens vårdutbud, aktiviteter och annat som är av intresse för besökare till mottagningen. 

 • Tillfälliga kampanjer och vårdutbud, till exempel vid "Influensavaccination".

 • Aktiviteter, föreläsningar med mera som förekommer på mottagningen/enheten.

Målgruppen är vårdsökande invånare, det vill säga att man får inte visa upp att mottagningen har lediga tjänster, att man söker sjuksköterskor eller AT-läkare.

Tänk på att hålla informationen uppdaterad och att skriva både rubrik och text så kort och kärnfullt som möjligt. Ni kan även länka till en annan webbsida med mer omfattande information och hålla nyheten kort.

 

Exempel på lämpligt användningsområde

 • Rubrik: “Svårt att hitta parkeringsplats under pågående vägarbete” - Text: “På grund av pågående vägarbete utanför byggnaden kan det vara svårt att hitta parkeringsplats. Välj därför om möjligt andra transportalternativ än egen bil. Tänk på att buss 34 och 56 stannar precis utanför huvudentrén”.

 • Rubrik: “Nu erbjuder vi mindfullnessgrupper”

 • Rubrik: “Öppet hus - fredagen den 6 mars”

 • Rubrik: “Eksjö vårdcentral öppnar filial i Kvarnarp”

 

Gränssnittet

Allmänt

 • Ett kontaktkort kan ha flera aktuellt-inlägg som visas samtidigt.

 • Skapade inlägg visas default i hopfällt läge, klicka på neråt-pil för att veckla ut.

 • Ordningen i KKA styr i vilken ordning inläggen visas på kontaktkortet. Ordningen kan sorteras om antingen via drag-and-drop eller upp- respektive ner-pilar vid sidan av inläggen och därefter publicera.

 • När ändringarna publiceras uppdateras kontaktkorten direkt - inom några minuter.

Att skapa ett inlägg

För att skapa ett nytt inlägg klickar du på knappen nere till höger, då öppnas ett nytt formulär som får status Arbetskopia.

image-20240126-140724.png

 

Rubrik är obligatoriskt att ange.

Beskrivande text

 • När du klickar i fältet visas även editorn. Den erbjuder möjlighet till viss formatering av text samt hantering av länkar.

 • Länkar i texten hanteras bäst som länkar i editorn, det blir snyggast och bäst tillgänglighetsmässigt.

 • Använd gärna punktlista eller numrerad lista för att förtydliga innehåll som ska presenteras under varandra eller i en viss tågordning. 

Datum

 • Båda datumfälten är obligatoriska att ange.

 • Gäller from kan vara bakåt eller framåt i tid

 • Gäller tom kan inte vara tidigare än publiceringsdatum.

 • Schemalagd publicering respektive avpublicering sker vid midnatt.

Rensa arbetskopia

Funktionen rensar arbetskopian och gränssnittet visar den tidigare, redan publicerade versionen igen.

Att ta bort/avpublicera ett inlägg

Kan antingen göras genom att klicka på papperskorgen för berört inlägg eller att ange ett passerat Gäller tom-datum, och därefter publicera ändringen.

 

Exempel

 

 

Historik

Datum

Ändring

Utfört av

2024-01-31

Uppdaterat en ett par bilder (KKA 24.02)

Anette Lindgren

2023-06-13

Lagt till funktion för att rensa arbetskopia

Anette Lindgren