Fliken Praktisk Information

Syfte

Fliken "Praktisk information" är avsedd för information som inte är direkt vårdrelaterad men som kan vara bra för en patient eller besökare att känna till inför ett besök. Exempel kan vara Apotek, Parkering, Bibliotek e t c.

Informationen visas under sektionen Praktisk information på kontaktkortet.

Riktlinjer Praktisk Information

1. Praktisk information generellt

Praktisk information bör inte överlappa information som kan finnas i andra sektioner, t ex “Ditt besök hos oss”.

2. Rubrik

"Rubrik" får inte innehålla några skilje- eller interpunktionstecken såsom punkt (.), kommatecken (,), parantes (()), kolon ( : ), semikolon ( ; ), utropstecken(!), frågetecken (? ), Et-tecken(&) eller tankestreck ( - ).

3. Föreslagna rubriker

Förklaring till tänkt innehåll under rubrikförslagen, se sidan https://inera.atlassian.net/l/cp/FMzf8r02

 

Gränssnittet

Allmänt

Ingressen

I Ingressen skriver du in den information som är generell för enhetens all praktisk information. Fältet är frivilligt.

 

Rubrik

  • Klicka på +tecknet i högerkanten på rubrikfältet så visas en lista med förslag på rubriker. Välj gärna ur den eller skapa en egen rubrik enligt regionens riktlinjer.

  • Inga specialtecken är tillåtna av tillgänglighetsskäl, se riktlinje ovan.

 

Beskrivande text

  • det finns ingen teknisk begränsning av antalet tecken i KKA, men beakta riktlinjerna ovan.

  • När du klickar i fältet visas även editorn som erbjuder möjlighet till viss formatering av text och hantering av länkar.

  • Länkar i texten hanteras bäst som länkar i editorn, det blir snyggast och bäst tillgänglighetsmässigt.

Datum

  • Gäller from-datum är obligatorisk att ange

  • Schemalagd publicering respektive avpublicering sker vid midnatt.

Ta bort/avpublicera

Kan antingen göras genom att klicka på papperskorgen för berört inlägg eller att ange ett passerat Gäller tom-datum, och därefter publicera ändringen.

Rensa arbetskopia

Funktionen rensar arbetskopian och gränssnittet visar den tidigare, redan publicerade versionen igen.

image-20240126-133814.png

 

Historik

Datum

Ändring

Utfört av

2024-01-31

Uppdaterat bilder (KKA 24.02)

Anette Lindgren

2023-12-18

Ny informationsmängd lanserad

Anette Lindgren