Lägg till/ändra roll på befintlig användare

 1. Logga in i Kundportalen. Obs! Du behöver ha rollen “Administratör”.

 2. Klicka på ”Våra Kunduppgifter”.

 3. Klicka på ”Användare”.

 4. Klicka på ”Hantera användare”.

 5. Markera ”Hantera användare”.

 6. Markera aktuell användare.
  Om användaren inte finns upplagd, se https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIK/pages/498697229 .

 7. Scrolla ner till rubriken ”Roller”.

 8. Tabellen visar vilka roller som finns (agenter ser även rollerna “Handläggare agent” och “Beställare agentuppdrag”). Använd pilarna för att lägga till roll/roller för användaren.
  Se https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIK/pages/494010394 för beskrivning.

 9. Klicka på ”Skicka” längst ner till höger.
  Obs! Det kan ta upp till några minuter tills förändringen slår igenom. Om ni fortfarande inte ser rollen, logga ut och in igen.

  Här finner du instruktionsvideo Inloggning och roller