API - Hämtning av kunskapsstöd till egna system (Teknisk anslutning)

Kunskapsstöden från Nationellt klinisk kunskapsstöd distribueras via API.
API består av ett antal tjänster som gör det möjligt att hämta kunskapsstöd och integrera informationen i de verksamhetssystem som används av verksamma inom Hälso- och sjukvården.

 

Driftinformation

Två versioner av API finns i drift. Nya versioner av API kommer kontinuerligt att införas.

En version av API kommer att vara tillgängligt tills det att samtliga konsumenter gått över till åtminstone efterföljande version.

API Version

Driftsatt

Nyanslutning stängs

 

API Version

Driftsatt

Nyanslutning stängs

 

1.0

2016-06-01

2022-04-01

 

2.0

Utveckling pågår - planerad produktionssättning 2023-03-29

2023-05-12

 

3.0

Planerad 2023-05-31

 

 

Version 1.0

Version 1.0 av API kommer att avvecklas och ersättas av ny version varför anslutning till denna version inte längre är möjlig.

Mer detaljerad information om API finns här; Datadistributionsplattform.

Version 2

Mer information om version 2 hittar du här; https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINKK/pages/2809987224

Version 3

Mer information om version 3 av API hittar du här; https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINKK/pages/3214803537