Kontaktuppgifter

Nationell redaktion

nkkredaktionen@inera.se, för frågor om produktion av kunskapsstöd, arbetsprocess, språkliga riktlinjer, inklusive frågor om tillgång till Teamsytor.

Stöd för användning via API

nkkredaktionen@inera.se, för frågor om användning via API.

Nationell stödfunktion

kunskapsstyrning-vard@skr.se, för frågor om Nationellt system för kunskapsstyrning och dess arbetsprocesser.

Sjukvårdsregionala samordnare och kommunikatörer

kunskapsstyrning-vard.se finns uppgifter om alla Sjukvårdsregionala samordnare och kommunikatörer

Nationella programområden och samverkansgrupper

kunskapsstyrning-vard.se finns uppgifter om alla Nationella programområden, samverkansgrupper, ordföranden, processledare och ledamöter. Synpunkter på innehåll i kunskapsstöden skickas till aktuellt NPO.

Styrgrupp och Beredningsgrupp

kunskapsstyrning-vard.se finns uppgifter om styrgruppen och dess ledamöter.

kunskapsstyrning-vard.se finns uppgifter om beredningsgruppen och dess ledamöter.