Informationsutbyten

Detta material vänder sig till roller som arbetar med införande av Ineras tjänst Säker digital kommunikation (SDK) inom kommuner, regioner, myndigheter och privata utförare.

Materialet listar ett antal informationsutbyten där parterna är kommun, region och myndigheter och även privata utförare, som identifierats som tänkbara som första verksamhetsinföranden av SDK. Det är inte en fullständig processbeskrivning. En del i att bedöma om respektive exempel är lämpligt som första införande för en organisation är att undersöka de lokala förutsättningarna i ens egna organisation.