Teknisk anslutning

Terminologitjänsten erbjuder möjlighet att ansluta elektroniskt till tjänstens gränssnitt (api) för att söka och hämta kodverk, urval och mappningar. Tjänsten kommunicerar med REST-teknik enligt HL7:s (Health Level Seven, Inc) FHIR-standard (Fast Health Interoperability Resources).

För att ansluta elektroniskt till Terminologitjänsten görs en ansökan hos Ineras kundservice och därefter genomförs ett testförfarande för att kontrollera att organisationen har fungerande teknik för anropen innan möjlighet att kommunicera med Tjänsten i produktionsmiljön.

Det är inte möjligt att ansöka om elektronisk anslutning ännu.

När ansökan om elektronisk anslutning är öppnas kommer en anslutningsguide med instruktioner för innehållet i ansökan och de olika stegen till en fungerande produktionslösning publiceras på den här sidan: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIT/pages/3093561683