Öppen info: Vårdgivartjänster Home


Välkommen till informationsyta för Vårdgivartjänster!

Informationen på denna yta är exempelvis avtalsvillkor, instruktioner, information för uppdrag som författare, faktagranskare eller rådsmedlem.

Tjänster som ingår:

  • EIRA

  • Nationellt kliniskt kunskapsstöd

  • Rådgivningsstödet

  • Rikshandboken för barnhälsovård

  • Vårdhandboken

Du hittar bland annat avtalsvillkor i vänstermenyn eller via denna länk:

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIVT/pages/3112632435


Senaste uppdateringar