Bilagor till avtal för författare, faktagranskare, rådsmedlem

Nedan finns bilagor och information till avtalen för författare, faktagranskare samt rådsmedlemmar. Det gäller tjänsterna Vårdhandboken, Rikshandboken i barnhälsovård samt Rådgivningsstödet RGS.

Avtalen hänvisar till bilagor nedan och hanteras av respektive tjänst. Avtalen skickas ut för signering till respektive person när det är aktuellt.

 

  • Allmänna villkor

  • Jävsinformation och jävsdeklaration

  • Sekretessavtal

  • Faktagranskning av Rådgivningsstödet