Invånarens gränssnitt - hur ser det ut?

Dessa sidor visar hur webbtidbokning ser ut för invånaren. Exakt vilka fält och texter som visas beror på inställningar i tidbokssystemet, så bilderna visar ett möjligt flöde, men det kan förekomma andra varianter.

 

Se även sidan Informationsmappning mellan tjänstekontrakten och invånarens vyer för en djupare beskrivning av hur tjänsten påverkas av den information som skickas från tidbokningssystemet.