Avbokning, avboka tid
Ingång till flödet för ombokning startar i Mina bokade tider hos en mottagning eller Bokade tider. 

Avboka - Villkorssida, avboka tid

Formatering av villkorstexter

Detta finns beskrivet i Nybokning, boka tid.

getBookingDetails

Namn

Typ

Kommentar

Begäranhealthcare_facility

HsaIdType

HSA-id för mottagning/vårdenhet

bookingId

BookingIdType

Intern bokningsidentitet.

SvarTimeSlotDetail

TimeslotType

Information om den aktuella tiden

 • TimeSlotDetail [1..1]
  • startTimeInclusive [0..1]
  • endTimeExclusive[0..1]
  • healthcare_facility [1..1]
  • performer[0..1]
  • bookingId[0..1]
  • subject_of_care[1..1]
  • purpose[0..1]
  • reason[0..1]
  • resourceName[0..1]
  • healthcare_facility_name[0..1]
  • performerName[0..1]
  • resourceID[0..1]
  • timeTypeName[0..1]
  • timeTypeID[0..1]
  • careTypeName[0..1]
  • careTypeID[0..1]
  • cancel_booking_allowed[1..1]
  • rebooking_allowed[1..1]
  • message_allowed[1..1]
  • isInvitation [0..1]

Den valda bokningen hämtas med getBookingDetails för att kunna visa upp tillgänglig information i den gula sammanfattningsrutan. Först visas:

 • startTimeInclusive
 • endTimeInclusice

endTimeInclusive visas beroende av inställningar på mottagningsnivå i Mina Vårdkontakter

Efter den bokade tiden i rubriken visas en av följande (om detta finns, enligt priolista):

 1. performerName
 2. resourceName
 3. careTypeName
 4. finns ingen av dessa visas det ingen text

Mottagning:

 • Namnet på mottagningen hämtas ifrån 1177 Vårdguidens e-tjänster, inte från healthcareFacilityName

Typ av tid:

 • timeTypeName

Anledning till besöket:

 • reason
 • [visa mer], visar hela meddelandet (länken visas bara ifall meddelandet är mer än 90 tecken)
 • [dölj text], visar bara 90 tecken

Purpose visas längst ned utan rubrik:

 • purpose (kan vara DocBook eller vanlig text)
 • [visa mer], visar hela meddelandet (länken visas bara ifall meddelandet är mer än 90 tecken och inte DocBook)
 • [dölj text], visar bara 90 tecken

Villkorstext

Villkorstext tillhörande vald mottagning. Koppling mellan mottagning och specifika villkorstexter ställs in i 1177 Vårdguidens e-tjänster/Mina Vårdkontakter.
Avboka - Avbokningssida, avboka tid

Om message_allowed är "true och man ej skrivit in något i kommentarsfältet visas en platshållare i rutan (grå text, "Jag avbokar tiden med anledning av ..."). Om man skriver in en text så visas "Ja, avboka tiden"-knappen samt länken "Nej, avbryt".

Texten i fältet för kommentar kontrolleras så att inga skadliga tecken kan skickas till tidbokningssystemen. Följande tecken är giltiga:

 • alfabetet
 • siffrorna 0-9
 • följande tecken: ! % # / ( ) = ? + * _ : ; { } [ ] @ . , \ -

getBookingDetails

Namn

Typ

Kommentar

Begäranhealthcare_facility

HsaIdType

HSA-id för mottagning/vårdenhet

bookingId

BookingIdType

Intern bokningsidentitet.

SvarTimeSlotDetail

TimeslotType

Information om den aktuella tiden

 • TimeSlotDetail [1..1]
  • startTimeInclusive [0..1]
  • endTimeExclusive[0..1]
  • healthcare_facility [1..1]
  • performer[0..1]
  • bookingId[0..1]
  • subject_of_care[1..1]
  • purpose[0..1]
  • reason[0..1]
  • resourceName[0..1]
  • healthcare_facility_name[0..1]
  • performerName[0..1]
  • resourceID[0..1]
  • timeTypeName[0..1]
  • timeTypeID[0..1]
  • careTypeName[0..1]
  • careTypeID[0..1]
  • cancel_booking_allowed[1..1]
  • rebooking_allowed[1..1]
  • message_allowed[1..1]
  • isInvitation [0..1]

Den valda bokningen hämtas med getBookingDetails för att kunna visa upp tillgänglig information i den gula sammanfattningsrutan. Först visas:

 • startTimeInclusive
 • endTimeInclusice

endTimeInclusive visas beroende av inställningar på mottagningsnivå i Mina Vårdkontakter

Efter den bokade tiden i rubriken visas en av följande (om detta finns, enligt priolista):

 1. performerName
 2. resourceName
 3. careTypeName
 4. finns ingen av dessa visas det ingen text

Mottagning:

 • healthcareFacilityName

Typ av tid:

 • timeTypeName

Anledning till besöket:

 • reason
 • [visa mer], visar hela meddelandet (länken visas bara ifall meddelandet är mer än 90 tecken)
 • [dölj text], visar bara 90 tecken

Information: 

 • Om resultCode är "INFO" visas resultText
 • Om resultCode är "OK" visas ingen text

Purpose visas längst ned utan rubrik:

 • purpose (kan vara DocBook eller vanlig text)
 • [visa mer], visar hela meddelandet (länken visas bara ifall meddelandet är mer än 90 tecken och inte DocBook)
 • [dölj text], visar bara 90 tecken

Utan anledning till avbokning

I svaret från anropet med getBookingDetails inkluderas parametern "message_allowed" som styr om kommentarsfältet visas eller ej. Om message_allowed är "true" är det obligatoriskt att skriva in en kommentar, finns inget ifyllt i fältet visas ej "Ja, avboka tiden"-knappen. Om message_allowed är "false" visas ingen kommentarsruta och "Ja, avboka tiden"-knappen är synlig och aktiv från början.

Ja, avboka tiden (cancelBooking)

Namn

Typ

Kommentar

Begäranhealthcare_facility

HsaIdType

HSA-id för mottagning/vårdenhet

bookingId

BookingIdType

Intern bokningsidentitet

message

string

Patientens beskrivning av orsak för avbokning. Fältet kan bara skickas om värdet på message_allowed är ”true” i svaret från GetBookingDetails.

SvarresultCode

ResultCodeEnum

Status för den gjorda avbokningen.

Returkoder enligt beskrivning i kapitel 5.7

resultText

string

Ev. meddelande kopplat till resultatkoden.

Avbokning - Fel vid avbokning

Om avbokningen misslyckades efter att man klickat på knappen "Ja, avboka tiden" visas en felsida när resultCode är "ERROR". Texten "Tiden är inte avbokad. Var vänlig försök igen!" visas alltid på sidan.

resultCode = "ERROR" och ingen resultText returneras:


resultCode = "ERROR" och resultText returneras:

resultText visas i sidan, i exemplet nedan som "ResultText är detta, bokningssystemet uppdateras och ligger nere under blabla ...". Observera att "Tiden är inte bokad. Var vänlig försök igen!" visas oavsett om resultText returneras eller ej.

  Avboka - Bekräftelsesida, avboka tid

Denna sida visar upp en bekräftelse på att tiden är avbokad.

Om ResultCode=Info visas ResultText i "Information".