Avboka

Bokade tider. Om tiderna går att omboka eller avboka styrs av tidbokssystemet.

Villkor anges av mottagningens administratör.


Avboka tiden. Fältet där man anger avbokningsorsak visas bara om tidbokssystemet begär att invånaren ska fylla i orsak.


Bekräftelse