Testmiljöer

Åtkomst

Testmiljön för 1177 Vårdguidens e-tjänster är skyddad för invånarsidan. För att komma åt invånarsidan krävs att den som ska utföra testerna har ett personligt konto. För att skaffa ett personligt konto skickar du ett mail till regionalt ansvarig i den regionen du är verksam i. Om du inte vet vem som är regionalt ansvarig, hör av dig till nationella supporten för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Regionalt ansvarig skickar beställningen om tillgång till testmiljön till nationella supporten (e-tjanster@1177.se) innehållande:

  • ditt förnamn och efternamn
  • din E-postadress
  • ditt personnummer i formatet ÅÅÅÅMMDD-XXXX (ej testinvånarens personnummer)
  • mobilnummer (används för att skicka sms med lösenord)

När beställningen är utförd får du en bekräftelse på detta via mejl samt ett sms innehållande ditt lösenord.