Anslutningsprocess för regioner

System ansluts till webbtidbokning genom att etablera samverkan (integrera) med 1177 Vårdguidens e-tjänster genom tjänstekontrakten i tjänstedomänen Tidbokning i Nationella tjänsteplattformen. Domänen Tidbokning kräver att producenter som erbjuder visning, nybokning, ombokning eller avbokning genom domänens tjänstekontrakt uppdaterar nationella Engagemangsindex för att informera konsumenter om bokningar och kallelser som finns i tidboken. Mer information om detta finns domänen Tidboknings tjänstekontraktsbeskrivning. För att uppdatera nationella Engagemangsindex måste systemet anslutas som konsument av tjänstekontraktet Update.

Anslutande part måste uppfylla förutsättningar och krav som redogörs för i tjänstedomänernas anvisningar.

Information om tjänstekontrakt, hur man utvecklar stöd för dem och ansluter till dem, finns på sidan Tjänstekontrakt och Nationella tjänsteplattformen.

1. Anslut systemet till QA-miljön av Nationella tjänsteplattformen

Anslutande part ansluter systemet till tjänstekontrakten i tjänstedomänen Tidbokning och Engagemangsindex i QA-miljön av Nationella tjänsteplattformen. Mer information finns på sidan Tjänstekontrakt och Nationella tjänsteplattformen.

INFORMATION OM SJÄLVDEKLARATIONER

Det finns idag självdeklarationer framtagna för alla kontrakten i domänen tidbokning. Dessa finns i releasepaketet under domänen på rivta.se

Det finns ännu inget krav på att dessa ska fyllas i och granskas men de går bra att använda för egna tester.

2. Aktivering av vårdenheterna i QA-miljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster

Anslutande part aktiverar mottagningarna i QA-miljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Se manual här: Aktivera mottagning. HSA-id måste finnas i test-HSA för att det ska gå att aktivera mottagningen. 

3. Konfigurera QA-miljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster

Anslutande part skapar och delar ut webbtidbokningstjänster till vårdenheterna enligt instruktionerna på sidan Användarmanual för tjänsteutdelningen webbtidbok. Därefter måste anslutande part konfigurera vårdenheterna i QA-miljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster enligt dessa instruktioner för att kunna testa webbtidbokningstjänsterna. 

4. Genomför tester i QA-miljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster

Anslutande part genomför tester av systemet via QA-miljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster. När anslutande part är tillfreds med resultaten av sina tester kan systemet anslutas till produktionsmiljö.

5. Anslut systemet till produktionsmiljön av Nationella tjänsteplattformen

Anslutande part ansluter systemet till tjänstekontrakten i tjänstedomänen Tidbokning och Engagemangsindex i produktionsmiljön av Nationella tjänsteplattformen. Mer information finns på sidan Tjänstekontrakt och Nationella tjänsteplattformen.

Innan systemet ansluts till tjänstekontrakten i tjänstedomänen Tidbokning i produktionsmiljön av Nationella tjänsteplattformen måste anslutande part säkerställa att vårdenheterna är aktiverade i produktionsmiljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vårdenheterna måste vara aktiverade i produktionsmiljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster på samma HSA-id:n man uppger som logiska adressater i beställningen till Nationella tjänsteplattformen.


6. Konfigurera produktionsmiljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster

Anslutande part skapar och delar ut webbtidbokningstjänster till vårdenheterna enligt instruktionerna på sidan Användarmanual för tjänsteutdelningen webbtidbok. Anslutande part ansvarar också för att webbtidbokningstjänsterna ges villkorstexter och därefter aktiveras.