Anslutningsprocess för regioner

System ansluts till webbtidbokning genom att etablera samverkan (integrera) med 1177 Vårdguidens e-tjänster genom tjänstekontrakten i tjänstedomänen Tidbokning i Nationella tjänsteplattformen. Domänen Tidbokning kräver att producenter som erbjuder visning, nybokning, ombokning eller avbokning genom domänens tjänstekontrakt uppdaterar nationella Engagemangsindex för att informera konsumenter om bokningar och kallelser som finns i tidboken. Mer information om detta finns domänen Tidboknings tjänstekontraktsbeskrivning. För att uppdatera nationella Engagemangsindex måste systemet anslutas som konsument av tjänstekontraktet Update.

Anslutande part måste uppfylla förutsättningar och krav som redogörs för i tjänstedomänernas anvisningar.

Information om tjänstekontrakt, hur man utvecklar stöd för dem och ansluter till dem, finns på sidan Tjänstekontrakt och Nationella tjänsteplattformen.

1. Anslut systemet till QA-miljön av Nationella tjänsteplattformen

Anslutande part ansluter systemet till tjänstekontrakten i tjänstedomänen Tidbokning och Engagemangsindex i QA-miljön av Nationella tjänsteplattformen. Mer information finns på sidan Tjänstekontrakt och Nationella tjänsteplattformen.

VIKTIG INFORMATION OM ELEKTRONISKA KALLELSER OCH BOKNINGSBEKRÄFTELSER

Enligt tjänstedomänen Tidboknings regelverk ska anslutna tjänsteproducenter (tidbokningssystem) uppdatera Engagemangsindex. Vid behov finns det möjlighet att aktivera en funktion i 1177 Vårdguidens e-tjänster som skapar ett inkorgsmeddelanden till den berörda invånaren när Engagemangsindex uppdateras med en kallelse eller bokad tid. Funktionen aktiveras per tidbokningssystem genom beställning till den nationella förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Beställningen måste läggas av den aktuella regionen i ett mail till e-tjanster@1177.se och måste innehålla följande uppgifter:

  • Miljö (QA- eller produktionsmiljö)
  • HSA-id för tidbokningsystemet (källsystemet). Det vill säga det HSA-id som tidbokningssystemet uppger i XML-elementet sourceSystem i sina anrop till tjänsten Update i Nationella tjänsteplattformen.
  • Tidbokningssystemets namn.

Mer information om elektroniska kallelser och bokningsbekräftelser finns på sidan Webbtidbokning och Engagemangsindex.

INFORMATION OM SJÄLVDEKLARATIONER

Det finns idag självdeklarationer framtagna för alla kontrakten i domänen tidbokning. Dessa finns i releasepaketet under domänen på rivta.se

Det finns ännu inget krav på att dessa ska fyllas i och granskas men de går bra att använda för egna tester.

2. Beställ aktivering av vårdenheterna i QA-miljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster

Anslutande part beställer aktivering av vårdenheterna ("mottagningarna") i QA-miljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Beställningen ska skickas till den nationella supporten för 1177 Vårdguidens e-tjänster: e-tjanster@1177.se.

3. Konfigurera QA-miljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster

Anslutande part skapar och delar ut webbtidbokningstjänster till vårdenheterna enligt instruktionerna på sidan Användarmanual för tjänsteutdelningen webbtidbok. Därefter måste anslutande part konfigurera vårdenheterna i QA-miljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster enligt dessa instruktioner för att kunna testa webbtidbokningstjänsterna. 

4. Genomför tester i QA-miljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster

Anslutande part genomför tester av systemet via QA-miljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster. När anslutande part är tillfreds med resultaten av sina tester kan systemet anslutas till produktionsmiljö.

5. Anslut systemet till produktionsmiljön av Nationella tjänsteplattformen

Anslutande part ansluter systemet till tjänstekontrakten i tjänstedomänen Tidbokning och Engagemangsindex i produktionsmiljön av Nationella tjänsteplattformen. Mer information finns på sidan Tjänstekontrakt och Nationella tjänsteplattformen.

Innan systemet ansluts till tjänstekontrakten i tjänstedomänen Tidbokning i produktionsmiljön av Nationella tjänsteplattformen måste anslutande part säkerställa att vårdenheterna är aktiverade i produktionsmiljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vårdenheterna måste vara aktiverade i produktionsmiljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster på samma HSA-id:n man uppger som logiska adressater i beställningen till Nationella tjänsteplattformen.


VIKTIG INFORMATION OM ELEKTRONISKA KALLELSER OCH BOKNINGSBEKRÄFTELSER

Enligt tjänstedomänen Tidboknings regelverk ska anslutna tjänsteproducenter (tidbokningssystem) uppdatera Engagemangsindex. Vid behov finns det möjlighet att aktivera en funktion i 1177 Vårdguidens e-tjänster som skapar ett inkorgsmeddelanden till den berörda invånaren när Engagemangsindex uppdateras med en kallelse eller bokad tid. Funktionen aktiveras per tidbokningssystem genom beställning till den nationella förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Beställningen måste läggas av den aktuella regionen i ett mail till e-tjanster@1177.se och måste innehålla följande uppgifter:

  • Miljö (QA- eller produktionsmiljö)
  • HSA-id för tidbokningsystemet (källsystemet). Det vill säga det HSA-id som tidbokningssystemet uppger i XML-elementet sourceSystem i sina anrop till tjänsten Update i Nationella tjänsteplattformen.
  • Tidbokningssystemets namn.

Det är av högsta vikt att det aktuella landstinget eller regionen säkerställt att tidbokningssystemet följer tjänstedomänen Tidboknings anvisningar för uppdatering av Engagemangsindex, innan beställning på aktivering av elektroniska kallelser och bokningsbekräftelser i produktionsmiljö. Felaktig uppdatering av Engagemangsindex kan resultera i felaktig information i de meddelanden som skapas i invånarnas inkorgar i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Anvisningarna finns i tjänstedomänen Tidboknings tjänstekontraktsbeskrivning som finns att ladda ned på http://rivta.se/domains/crm_scheduling.html.

Mer information om elektroniska kallelser och bokningsbekräftelser finns på sidan Webbtidbokning och Engagemangsindex.

6. Konfigurera produktionsmiljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster

Anslutande part skapar och delar ut webbtidbokningstjänster till vårdenheterna enligt instruktionerna på sidan Användarmanual för tjänsteutdelningen webbtidbok. Anslutande part ansvarar också för att webbtidbokningstjänsterna ges villkorstexter och därefter aktiveras.