Vilka tider visas i Bokade tider?

Tjänsten Bokade tider visar i första hand tider som hämtas via en komponent som heter Engagemangsindex (EI). EI är en komponent som förvaltas av Inera och som håller reda på en invånares olika engagemang med vården, bland annat bokade tider. När ett tidbokningssystem uppdaterar EI med information om en bokad tid kommer den att visas för invånaren, och invånaren behöver inte göra något särskilt för att den ska visas. En mer detaljerad teknisk beskrivning finns här: Teknisk beskrivning av Bokade tider

Bokade tider visar parallellt de tider som är bokade på en mottagning där man har en så kallad "mottagningsrelation". Kort sagt skapas mottagningsrelation i de fall en mottagning finns på invånarens startsida. Mottagningen måste också vara aktiverad i e-tjänsterna och ha aktiverat tjänsten ”Om/avboka tid direkt”/”Mina tidsbokningar” (kan ha olika namn men är tjänsten för att se sina bokade tider på den berörda mottagningen) för att man ska se dess tider i funktionen Bokade tider. Om en invånare bokar en tid via boka tid direkt, men tjänsten för direkt av- och ombokning har ett begränsat urval som invånaren INTE ingår i, visas ändå tiden i Bokade tider om man har en mottagningsrelation. Däremot får invånaren ett felmeddelande om den försöker använda avboka eller omboka-knapparna, då invånaren egentligen inte har tillgång till den tjänsten.

Invånaren får en mottagningsrelation i följande fall:

 • Invånaren lägger till en mottagning på startsidan under rubriken ”Mottagningar” genom att klicka på ”Lägg till mottagning” på mottagningens kontaktkort i inloggat läge
 • Invånaren är eller blir listad på en mottagning och finns under rubriken Vårdval/Hälsoval eller motsvarande på startsidan
 • Invånaren blir godkänd för kommunikation på en mottagning, mottagningen hamnar på startsidan och en mottagningsrelation skapas
 • Invånaren får en kallelse i sin inkorg (både öppen och tidssatt), mottagningen hamnar på startsidan och en mottagningsrelation skapas
 • Invånaren får en bokad tid hos en mottagning vars tidbokningssystem uppdaterar Engagemangsindex. Ett inkorgsmeddelande skapas då och mottagningen hamnar på startsidan vilket gör att mottagningsrelation skapas
 • Invånaren bokar själv en tid på en mottagning i inloggat läge men utan att att klicka på ”Lägg till mottagning”, den läggs därmed automatiskt till på startsidan efter att man bokat tid direkt, och mottagningsrelation skapas
 • Invånaren loggar in via länkar för att boka tid direkt på mottagningens kontaktkort på 1177.se. Då hamnar mottagningen automatiskt på startsidan i inloggat läge och en mottagningsrelation skapas

Mottagningsrelationen tas bort när:

 • Invånaren tar själv bort mottagningen från startsidan (och inte är godkänd för kommunikation)
 • Invånaren listar sig på en annan mottagning och mottagningen försvinner från listningstjänsten på startsidan, och ligger inte heller under Mottagningar på startsidan
 • En vårdpersonal tar bort godkännandet för kommunikation och mottagningen försvinner från startsidan.

Obs! Om invånaren tar bort en mottagning från sin startsida men fortfarande är godkänd för kommunikation kvarstår mottagningsrelationen och tiderna från den mottagningen kommer att visas tills vårdpersonalen tar bort godkännande för kommunikation.

Engagemang

Här finns de tider som är bokade på en mottagning där man har ett så kallat "engagemang" för tidsbokning (GetCareContacts). Ett engagemang registreras i ett system kallat engagemangsindex. 

Tider som inte visas

Specifikt mottagningsrelation

 • En tid som bokats via telefon eller besök på en mottagning som inte finns på startsidan vare sig under Mottagningar eller i listningstjänsten.
 • En tid som bokats från en tjänst under Övriga tjänster (det finns ingen mottagningsrelation

Specifikt engagemang

 • Om en bokad tid anses vara dublett mellan engagemang och mottagningsrelation kommer tiden från mottagningsrelation att användas.
 • Om en bokad tid anses vara dublett inom ett engagemang (kommer från olika versioner av GetCareContacts) så används den som kommer från senaste kontraktsversionen

Generellt

 • Bokade tider med starttid som har passerats
 • Bokade tider som saknar starttid
 • Bokade tider som har felaktigt formaterad start- eller sluttid
 • Bokade tider som saknar mottagning
 • Tider längre fram än 3 år