Anslutningsguide för 1177 listning

Inledning

1177 listning erbjuds till Ineras kunder som har tecknat Kundavtal 2 och beställs separat.

Beställ tjänsten

Beställ SITHS funktionscertifikat för det anslutande systemet

Skicka in förstudie avseende anslutning till QA-miljön av Nationella tjänsteplattformen

Skicka in dokument med inställningar för tjänsten

Vid anslutning till 1177 listning behöver Inera göra inställningar i tjänsten så att den stämmer överens med regionens önskemål och verksamhetsregler.

Fyll i dokumentet nedan och skicka sedan in det till Inera via formuläret https://etjanster.inera.se/DokumentGranskning.

Eventuella ändringar i tjänstens villkorstext sker i samband med en release av 1177 e-tjänster. Information om planerade releaser av 1177 e-tjänster finns här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/1VE/pages/215489499.

Beställ anslutning till QA-miljön av Nationella tjänsteplattformen

Vid anslutning till QA-miljön ställer vi in så att 1177 e-tjänster går över till att anropa regionens listningssystem via version 2 av tjänstekontrakten för listning. OBS! Om ni önskar avvakta med denna ändring, skriv det i formuläret för beställning av anslutning till QA-miljön av den nationella tjänsteplattformen.

Skicka in självdeklarationer

Att tänka på inför testning

Testinvånare

För att kunna utföra tester av flöden i 1177 e-tjänsters testmiljö behöver testinvånare finnas i regionens listningssystem samt i 1177 e-tjänsters testmiljö. På sidan https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OVET/pages/2550671 visas de testinvånare som redan finns i 1177 e-tjänsters testmiljö. Det går bra att använda andra testinvånare, men då behöver Inera få information om vilka testinvånare som ska användas.

Testpersonal

Regionen kan välja att erbjuda invånare möjligheten att skicka med ett listningsönskemål i samband med att de listar sig på en vårdcentral. Det skapas då ett ärende i 1177 e-tjänsters personalverktyg som vårdcentralen måste hantera.

Om regionen väljer att erbjuda möjligheten att lämna listningsönskemål, behöver regionen bekanta sig med flödet för hanteringen av dessa. Detta görs i 1177 e-tjänsters testmiljö. För att logga in som personal där behövs ett SITHS-testkort.

Information om hur man loggar in i 1177 e-tjänsters testmiljö, både som invånare och vårdpersonal, finns att läsa på sidan https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OVET/pages/2550732.

Utför E2E-tester (End to End-tester)

Skicka in förstudie avseende anslutning till produktionsmiljön av Nationella tjänsteplattformen

Beställ anslutning till produktionsmiljön av Nationella tjänsteplattformen