Teknisk beskrivning av Bokade tider

Introduktion

Tjänsten Bokade tider är den tjänst i 1177 som visar en sammanställning av invånarens alla bokade tider oavsett mottagning. De tider som visas är sådana som inte har inträffat än, dvs enbart framtida tider.

För att bokade tider ska vara synliga i Bokade tider måste

 • Vårdgivarnas IT-system som har de bokade tiderna vara anslutna till Nationella tjänsteplattformen för tidbokning.

 • Respektive mottagning måste vara aktiverad i 1177 e-tjänsterna och ha aktiverat tjänsten ”Om/avboka tid direkt”/”Mina tidsbokningar” (kan ha olika namn men är tjänsten för att se sina bokade tider på den berörda mottagningen).

  • Det finns en känd situation som kan inträffa för ett fåtal invånare. Om en invånare har en bokad tid, men tjänsten för direkt om- och avbokning har ett begränsat urval som invånaren INTE ingår i, då visas den bokade tiden korrekt men fel uppstår när invånaren försöker om- eller avboka (då invånaren inte ingår i urvalet för om- och avboka).

Referenser

ID

Beskrivning

ID

Beskrivning

R1

Tjänstekontraktsbeskrivning för tidbokning

https://rivta.se/tkview/#/domain/crm:scheduling

Insamling av bokade tider

Detta avsnitt beskriver hur bokade tider

 • Samlas in just nu/idag: Aktuell logik för insamling av bokade tider

 • Kommer samlas in då målbilden har nåtts: Målbild logik för insamling av bokade tider

 • Samlats in tidigare: Tidigare logik för insamling av bokade tider

Aktuell logik för insamling av bokade tider

Bokade tider samlas in enligt följande

 • Anrop 1: Bokade tider gör ett (1) anrop till den aggregerande tjänsten GetSubjectOfCareSchedule på den Nationella Tjänsteplattformen.

  • Den aggregerande tjänsten läser först i Engagemangsindex efter “tidbokningsindex” och gör sedan direktanrop med GetSubjectOfCareSchedule till de mottagningar som hittades i index.

  • Resultaten från alla anropen paketeras till ett svar och returneras till Bokade tider.

 • Anrop 2: Bokade tider gör direktanrop till de mottagningar/system som finns i en lista (“mottagningsrelation”). Listan är intern på 1177 och byggs upp och underhålls per invånare enligt ett visst regelverk - se separat kapitel “Mottagningsrelation”.

  • Innan direktanrop görs så kontrolleras vilka mottagningar som redan anropats i “Anrop 1” - de mottagningarna exkluderas då de redan anropats. Därefter görs anrop med GetSubjectOfCareSchedule.

 • Anrop 3: Bokade tider anropar de aggregerande tjänsterna GetCareContacts v2 och GetCareContacts v3.

  • Det är bara en (1) region som har möjliggjort att tider samlas på detta vis.

De bokade tider som visas upp är resultatet från “Anrop 1” som kompletteras med “Anrop 2”. Dessutom görs komplettering med “Anrop 3”.

Denna insamlingslogik (“Aktuell logik för insamling av bokade tider”) bygger på den tidigare logiken (“Tidigare logik för insamling av bokade tider - EJ LÄNGRE AKTUELL”), vilket gör att aktuell logik inte kommer resultera i att färre antal bokade tider visas upp. Om något så blir det fler bokade tider som visas upp.

Varje mottagning/system behöver uppdatera Engagemangsindex så som Tjänstekontraktsbeskrivningen för tidbokning beskriver ([R1]). Annars kommer “Anrop 1” inte ge den träffbild som behövs.

Om en mottagning/system inte uppdaterar Engagemangsindex så kommer bokade tider visas upp på samma vis som för den tidigare logiken.

Bilden ovan ska ses som ett exempel i antal anrop

 • Anrop 1

  • Bokade tider gör ett (1) anrop till den aggregerande tjänsten GetSubjectOfCareSchedule på Nationella tjänsteplattformen, som i det här exemplet gör tre anrop med GetSubjectOfCareSchedule till regionala tidböcker.

 • Anrop 2

  • Bokade tider gör tre kompletterande direktanrop med GetSubjectOfCareSchedule till regionala tidböcker, detta utifrån “Mottagningsrelation”-listan.

 • Anrop 3

  • Bokade tider gör ett (1) anrop till den aggregerande tjänsten GetCareContacts v3, som i sin tur gör tre anrop till regionala vårdsystem.

  • Bokade tider gör ett (1) anrop till den aggregerande tjänsten GetCareContacts v2, som i sin tur gör tre anrop till regionala vårdsystem.

Tider som inte visas

Förhoppningen är att alla bokade tider ska kunna läsas upp enbart via den aggregerande tjänsten med hjälp av innehåll i Engagemangsindex.

De bokade tider som inte har indexerats i Engagemangsindex kan fortfarande läsas upp om det finns en relation till mottagningen där tiden är bokad. Se kapitel “Mottagningsrelation” för beskrivning hur relationslistan byggs upp. Exempel på bokningar som riskeras att missas, om de varken har indexerats eller är bokade hos mottagning som finns i “Mottagningsrelation”-listan, är

 • En tid som bokats via telefon eller besök hos en mottagning som inte finns på startsidan vare sig under Mottagningar eller i listningstjänsten.

 • En tid som bokats från en tjänst under Övriga tjänster (det finns ingen mottagningsrelation)

I de fall som samma bokade tid finns med i flera av svaren kommer val ske enligt följande ordning

 • Visa i första hand bokade tider som hämtats via “Anrop 1”, dvs den aggregerande tjänsten GetSubjectOfCareSchedule.

 • Visa i andra hand bokade tider som hämtats via “Anrop 2”, dvs med hjälp av “Mottagningsrelation”-listan.

 • Visa i tredje hand bokade tider som hämtats via “Anrop 3 & GetCareContacts v3”.

 • Visa i fjärde hand bokade tider som hämtats via “Anrop 3 & GetCareContacts v2”.

Generellt

Bokade tider som uppfyller minst ett av följande kriterier visas inte:

 • Bokade tider med starttid som har passerats.

 • Bokade tider som saknar starttid.

 • Bokade tider som har felaktigt formaterad start- eller sluttid.

 • Bokade tider som saknar mottagning.

 • Tider längre fram än 3 år.

Målbild logik för insamling av bokade tider

Målbilden för hur bokade tider ska samlas in är att enbart använda den aggregerande tjänsten GetSubjectOfCareSchedule på Nationella Tjänsteplattformen, dvs “Anrop 1” i kapitel “Aktuell logik för insamling av bokade tider”. En förutsättning för att nå den målbilden är att tillräckligt många mottagningar/system uppdaterar Engagemangsindex med sina bokade tider - se [R1] för beskrivning hur och när uppdatering av Engagemangsindex ska göras.

1177 för statistik över resultaten för de olika anropen i “Aktuell logik för insamling av bokade tider”, för att kunna förstå/avgöra när det är möjligt att gå över till målbilden.

En översikt för målbilden för hur bokade tider ska samlas in för visning i tjänsten Bokade tider.

Tidigare logik för insamling av bokade tider - EJ LÄNGRE AKTUELL

Tidigare har två sätt använts för att samla in bokade tider. Även om detta sätt inte längre används kan det vara intressant att ha tydlighet för hur det tidigare gått till.

 • Anrop 1: 1177 gör direktanrop med GetSubjectOfCareSchedule till de mottagningar/system som finns i en invånarspecifik lista (“mottagningsrelation”). Listan är intern på 1177 och byggs upp och underhålls per invånare enligt ett visst regelverk - se separat kapitel “Mottagningsrelation”.

 • Anrop 2: 1177 anropar de aggregerande tjänsterna GetCareContacts v2 och GetCareContacts v3.

  • Det är bara en (1) region som har möjliggjort att tider samlas på detta vis.

De bokade tider som visas upp är resultatet från “Anrop 1” som kompletteras med “Anrop 2”.

Bilden ovan ska ses som ett exempel i antal anrop

 • Anrop 1

  • Bokade tider gör tre kompletterande direktanrop med GetSubjectOfCareSchedule till regionala tidböcker, detta utifrån “Mottagningsrelation”-listan.

 • Anrop 2

  • Bokade tider gör ett (1) anrop till den aggregerande tjänsten GetCareContacts v3, som i sin tur gör tre anrop till regionala vårdsystem.

  • Bokade tider gör ett (1) anrop till den aggregerande tjänsten GetCareContacts v2, som i sin tur gör tre anrop till regionala vårdsystem.

Mottagningsrelation

Invånaren får en mottagningsrelation i följande fall:

 • Invånaren lägger till en mottagning på startsidan under rubriken ”Mottagningar” genom att klicka på ”Lägg till mottagning” på mottagningens kontaktkort i inloggat läge

 • Invånaren är eller blir listad på en mottagning och finns under rubriken Vårdval/Hälsoval eller motsvarande på startsidan

 • Invånaren blir godkänd för kommunikation på en mottagning, mottagningen hamnar på startsidan och en mottagningsrelation skapas

 • Invånaren får en kallelse i sin inkorg (både öppen och tidsatt), mottagningen hamnar på startsidan och en mottagningsrelation skapas

 • Invånaren får en bokad tid hos en mottagning vars tidbokningssystem uppdaterar Engagemangsindex. Ett inkorgsmeddelande skapas då och mottagningen hamnar på startsidan vilket gör att mottagningsrelation skapas.

  • OBS - detta flöde när 1177 genererar ett inkorgsmeddelande utifrån uppdatering av Engagemangsindex kommer avvecklas vid årsskiftet 2021/22.

 • Invånaren bokar själv en tid på en mottagning i inloggat läge men utan att att klicka på ”Lägg till mottagning”, den läggs därmed automatiskt till på startsidan efter att man bokat tid direkt, och mottagningsrelation skapas

 • Invånaren loggar in via länkar för att boka tid direkt på mottagningens kontaktkort på 1177.se. Då hamnar mottagningen automatiskt på startsidan i inloggat läge och en mottagningsrelation skapas

Mottagningsrelationen tas bort när:

 • Invånaren tar själv bort mottagningen från startsidan (och inte är godkänd för kommunikation)

 • Invånaren listar sig på en annan mottagning och mottagningen försvinner från listningstjänsten på startsidan, och ligger inte heller under Mottagningar på startsidan

 • En vårdpersonal tar bort godkännandet för kommunikation och mottagningen försvinner från startsidan.

Obs! Om invånaren tar bort en mottagning från sin startsida men fortfarande är godkänd för kommunikation kvarstår mottagningsrelationen och tiderna från den mottagningen kommer att visas tills vårdpersonalen tar bort godkännande för kommunikation.