Förnya recept utifrån en lista

I Förnya recept kan invånare skicka en förfrågan om att förnya ett läkemedel. Den uppdaterade versionen av Förnya recept innebär att invånare kan hämta en lista med information om tidigare registrerade läkemedel på mottagningen och utifrån den välja läkemedel att förnya, istället för att manuellt skriva in det.

För att detta ska vara möjligt behöver regionen vara ansluten till tjänstekontraktet GetMedicationHistory och invånaren måste ha tidigare förskrivna läkemedel.

Hur den uppdaterade versionen av Förnya recept fungerar

  • Invånare kommer endast se sina tidigare registrerade läkemedel på den mottagning hen är på i e-tjänsterna.

  • Listan med tidigare registrerade läkemedel kommer att finnas i formulär som innehåller komponenten Förnya läkemedel. Detta gäller formulär på en mottagnings kontaktkort i 1177 Vårdguidens e-tjänster och när en ärendehanterare skickar ett omvänt ärende till en invånare.

  • Listan med tidigare registrerade läkemedel kommer innehålla information 5 år bakåt i tiden. Detta förutsatt att regionen har information 5 år bakåt i tiden och att invånaren har registrerade läkemedel 5 år bakåt i tiden.

  • Förnya recept visar förskrivningsinformationen. Om förskrivning inte skickas med visas ordinationsinformation.

  • Om läkemedlets namn, beredningsform och styrka är samma, visas det läkemedel som senast registrerades av förskrivaren på mottagningen i listan.

  • Invånare ska bara kunna se signerade läkemedel.

  • En invånare kan förnya 10 läkemedel i ett formulär.

  • Barn till och med 15 år (dagen då hen fyller 16 år) kommer inte att se listan med tidigare registrerade läkemedel i formulär som innehåller listan. När de är 16 år ser de listan.

  • Vårdnadshavare i ombudsläget kommer inte att kunna se listan med tidigare registrerade läkemedel i formulär som innehåller listan.