Informationsmappning

Följande begrepp kan man som standard mata in som invånare när man förnyar recept:

Nedan är en mappning mellan begreppen i inmatningsfälten och informationen som returneras av tjänstekontraktet GetMedicationHistory. Response returnerar en lista av typen MedicationMedicalRecordType. Denna i sin tur innehåller element som bär information om dels receptet och dels patienten. Utgångspunkten är här själva receptet och elementet medicationPrescription.

Request

Element GetMedicationHistory

Element GetPrescriptionsByUser

Kommentar

patientId

subjectOfCareId

 

datePeriod

period (optional)

 

careUnitHSAId

hsaid (optional)

Denna skickas i nuläget inte med

Initiala värden:

  • startdatum för perioden 5 år tillbaka i tiden från dagens datum.

  • Vi har landat i att vi enbart ska visa tidigare förskrivna läkemedel från den mottagningen invånaren befinner sig på, det vill säga läkemedel som tidigare förskrivits / förnyats på denna mottagning. Dock använts i nuläget inte fältet careUnitHSAId i förfrågan, utan filtrering görs baserat på svaret i e-tjänsten (se nedan)

Response

Element GetMedicationHistory

Element GetPrescriptionsByUser

medicationMedicalRecordHeader

prescription

accountableHealthcareProfessional

accountableHealthCareProfessional

healthcareProfessionalHSAId

personHsaid

healthcareProfessionalName

name

healthcareProfessionalCareUnitHSAId

facilityHsaid

healthcareProfessionalOrgUnit

NA

orgUnitHSAId

orgUnitHsaid

legalAuthenticator

legalAuth

approvedForPatient

approvedForPatient

medicationMedicalRecordBody

NA

medicationPrescription

prescription

typeOfPrescription

typeOfPrescription

prescriptionStatus

status

prescriber

prescriber

healthcareProfessionalHSAId

personHsaid

healthcareProfessionalName

name

healthcareProfessionalCareUnitHSAId

facilityHsaid

healthcareProfessionalOrgUnit

NA

orgUnitHSAId

orgUnitHsaid

drug

drug

unstructuredDrugInformation

anyDrug

unstructuredInformation

drugName

merchandise

merchandise

articleNumber

NA

displayName

drugName

originalText

originalText

drugArticle

article

nplPackId

NA

displayName

drugName

originalText

originalText

drug

product

nplId

NA

displayName

drugName

originalText

originalText

strength

strength

strengthUnit

strengthUnit

pharmaceuticalForm

pharmaceuticalForm

generics

genericDrug

substance

drugName

strength

NA

value

strength

unit

strengthUnit

form

pharmaceuticalForm

dosage

dosage

dosageInstruction

dosageInstruction

unitDose

NA

displayName

unitDose

originalText

originalText

shortNotation

shortNotation

dispensationAuthorization

dispensationAuthorization

dispensationAuthorizer

dispensationAuthorizer

healthcareProfessionalHSAId

personHsaid

healthcareProfessionalName

name

healthcareProfessionalCareUnitHSAId

facilityHsaid

healthcareProfessionalOrgUnit

NA

orgUnitHSAId

orgUnitHsaid

drug

drug

Om elementet legalAuthenticator finns i GetMedicationHistory blir elementet legalAuth = true i GetPrescriptionsByUser

Endast signerade läkemedel visas i användargränssnittet

Endast läkemedel approvedForPatient visas i användargränssnittet

Endast läkemedel av typen “Insättning” visas i användargränssnittet. Detta innebär att filtrering görs i klienten på elementet typeOfPrescription = PrescriptionType.I

Ett läkemedel (drug) kan vara av fem olika typer (drugChoice)

  • Drug (läkemedelsprodukt)

  • DrugArticle (artikel)

  • Merchandise (handelsvara)

  • UnstructeredInformation

  • Generics

Merchandise (handelsvara) kommer inte att visas i användargränssnittet

Information om läkemedel kommer i första hand att hämtas från förskrivning om det finns, det vill säga från elementet dispensationAuthorization. I andra hand från ”förälderns” element, dvs medicationPrescription. Mappningen av en ”drug” (eg DrugChoice) är densamma oavsett nivå. I tabellen ovan visas mappningen bara en gång (drug i fet och kursiv stil). Den är densamma för elementet dispensationAuthorization.

Läkemedelsnamn tas i första hand från elementet displayName, i andra hand originalText. Detta gäller de läkemedelstyper där det är tillämpligt.

Endast läkemedelsprodukt och ”generics” har information om styrka och beredningsform

Information om dosering och förskrivare (läkare) visas inte i användargränssnittet. Detta innebär att att om ett recept väljs ur listan, kommer denna information inte at synas i formuläret på invånarsidan och inte heller i ärendet som inkommer till mottagningen.

OBS! Vi har landat i att vi enbart ska visa tidigare förskrivna läkemedel från den mottagningen invånaren är på.

Filtrering på hsaid görs inte i producenten, dvs careUnitHSAId skickas inte med i request. Istället returneras all information för invånaren och filtrering avseende mottagning görs i e-tjänsten “Förnya recept”. Filtreringen baseras på om någon av elementen orgUnitHSAId eller healthcareProfessionalCareUnitHSAId överensstämmer med hsaid för vald mottagning. Filtreringen är inte känslig avseende gemener eller versaler i hsaid.