Informationsmappning - GetCareContacts

Tjänstekontrakt getCareContacts 

Detta tjänstekontrakt används för att hämta bokade tider för en invånare på mottagningar som finns på invånarens engagemangsindex.

Tjänstekontraktsbeskrivning riv:clinicalprocess:logistics:logistics:2 och riv:clinicalprocess:logistics:logistics:3

Tider som hämtas från GetCareContacts version 2 respektive GetCareContacts version 3 sätter väldigt få begränsningar. Istället framgår i tjänstekontraktsbeskrivningen för riv:clinicalprocess:logistics:logistics:2/3 vilka fält som är obligatoriska och vilken kardinalitet attributet har. Nedan kommer en beskrivning av vilket data som krävs för att tiden ska visas i Bokade tider.  

Namn

Typ

Kommentar

Namn

Typ

Kommentar

Begäran





subjectOfCareId

SubjectOfCareIdType

Personnummer enl. yyyymmddxxxx.

period

DatePeriodType

Innehåller startDate och endDate i formatet yyyymmdd

contractVersion

VersionType

Kan ha värde 2.x eller 3.x

Svar





subjectOfCareId

SubjectOfCareIdType

Personnummer enl yyyymmddxxxx

hsaId

HsaIdType

HSA-id för mottagning/vårdenhet

facilityName

String

Namn på mottagning/vårdenhet

careContact

CareContactType

Lista med användarens tider för angiven vårdenhet

period: startDate är aktuellt datum, endDate är datum 3 år framåt i tiden. Tider inom aktuellt datum som passerats (sekundnoggrannhet) filtreras bort och visas ej. 

 • CareContact[0..*]

  • startTime[1..1]

  • endTime[0..1]

  • careContactCode[0..1] 

  • healthCareProfessionalRole[0..1] 

  • healthCareProfessionalName[0..1]

  • careUnitHsaid[1..1]

  • orgUnitHsaid[0..1]

  • orgUnitHsaidHeader[0..1]

  • facilityName[1..1]

  • reason[0..1]

  • statusCode[0..1] 

  • discarded[0..1]

  • approvedForPatient[0..1]

För varje tid visas:

 • startTime

 • ev endTime

Sluttid (endTime) visas om den kommer med från GetCareContacts. Om sluttiden är samma datum som starttiden kommer bara tidsdelen att visas och datumdelen redigeras bort.

Om tidkortet expanderas visas:

Mottagning:

 • facilityName

Typ av tid (för GetCareContacs v3 väljer man källa enligt nedanstående prioritetsordning, för GetCareContacts använder man alltid code): 

 • careContactCode

 1. displayName

 2. code

 3. originalText

 4. finns ingen av dessa visas det ingen text

Om careContactCode.code används mappas den enligt följande:

GetCareContacts version 2

Code

Text

Code

Text

1

Besök

2

Telefon

3

Vårdtillfälle

4

Dagsjukvård

5

Annan

GetCareContacts version 3

Code

Text

Code

Text

1

Mottagningsbesök

2

Telefonkontakt

3

Vårdtillfälle

4

Dagsjukvård

5

Annan

6

Hembesök

7

Hemsjukvårdsbesök

8

Distanskontakt via videolänk

Utförande vårdpersonal:

 • healthCareProfessionalRole (i prioritetsordning)

  1. displayName

  2. originalText

 • healthCareProfessionalName

Anledning till besöket:

 • reason

visar hela meddelandet (plustecknet visas bara ifall meddelandet är mer än 90 tecken)

 

visar bara 90 tecken

Anledning till besöket, visas utan rubrik:

Finns inte för tider från GetCareContacts.

Mottagnings villkor:

Finns inte för tider från GetCareContacts.

Omboka- och avboka-knapparna visas beroende av flaggorna:

Finns inte för tider från GetCareContacts.

Om invånaren saknar bokade tider

Om inga tider hittas visas detta meddelande.

Inga tider returnerades av Times-api. Troligen har invånaren inga tider. Invånaren kan dock ha tider som inte levereras av tjänstekontrakten GetCareContacts och GetSubjectOfCareSchedule.

Mappning mellan GUI och JSON

Nedan visas en mappning mellan gränssnittet och JSON-strukturen som frontend får i response från API:et GET api/times.