Anslutningsguide för 1177 inkorg

Inledning

1177 inkorg erbjuds till Ineras kunder som har tecknat Kundavtal 2 och beställs separat.

Notera: Varje system som skapar ett meddelande ska anslutas genom en egen beställning. Exempelvis ska en region som ansluter tre system via sin regionala tjänsteplattform, lägga tre separata beställningar.

Beställ tjänsten

Beställ SITHS funktionscertifikat för det anslutande systemet

Skicka in förstudie avseende anslutning till QA-miljön av Nationella tjänsteplattformen

Beställ anslutning till QA-miljön av Nationella tjänsteplattformen

Skicka in självdeklarationer

Utför E2E-tester (End to End-tester)

Skicka in förstudie avseende anslutning till produktionsmiljön av Nationella tjänsteplattformen

Beställ anslutning till produktionsmiljön av Nationella tjänsteplattformen