Autentisering via SITHS eID

'

Denna sida ger en överblick över lösningens förmågor och möjligheter. Längst ner på sidan finns hänvisningar till ytterligare detaljerad information och vilka möjligheter du som kund har att nyttja lösningen.

Inera har tagit fram av DIGG godkända e-legitimationer, baserat på SITHS eID. Dessa e-legitimationer kan användas för att uppnå säker autentisering av användare när dessa använder en e-tjänst. Användarupplevelsen liknar användningen av BankID, då det finns möjlighet att autentisera sig via ett kort i datorn eller via en mobil enhet. Lösningen ger en rad fördelar, t ex:

  • Som användare kan du använda mobilen för åtkomst till dina e-tjänster på datorn eller den mobila enheten.
  • Den användarorganisation som ansluter sina e-tjänster till lösningen kommer ifrån det beroende till föråldrad teknik som finns idag.
  • Leverantörer av verksamhetssystem gynnas av att lösningen bygger på standardiserade gränssnitt och kan lättare erbjuda sina kunder mobila lösningar, baserat på SITHS eID som e-legitimation.


Användarupplevelsen

Som användare kommer du att känna igen dig för hur det fungerar med mobilt BankID. Filmen nedan visar hur du kan använda Mobilt SITHS eID för inloggning, självklart fungerar det lika bra med ditt SITHS eID-kort, användarupplevelsen är i princip densamma. I exemplet så använder vi Testportalen som e-tjänst. Ställ gärna in upplösningen  i filmen till HD 1080p för bästa kvalité genom att trycka på denna knapp i filmen. Filmen är textad på svenska.

Autentisering via mobilt SITHS eID. Om inte filmen går igång, klicka på denna länk.

Teknik i lösningen

Den teknik som Inera använder i sin lösning innebär en separation av säkerhetskanalen (för inloggning) och informationskanalen (e-tjänsten). Tekniken brukar man kalla för OOB (out-of-band). Tack vare den tekniken kan du som användare ha en annan enhet för inloggning, t ex mobilen, för åtkomst till e-tjänsten.

De komponenter som svarar för inloggningen är separerade från e-tjänsten i en gemensam IT-infrastruktur. E-tjänsterna kopplas till IdPn i den infrastrukturen som svarar för den direkta interaktionen med autentiseringen. Det innebär bl a att det går att lägga till nya autentiseringsmetoder i lösningen utan att påverka e-tjänsterna.

Olika kanaler för inloggning och för den e-tjänst som du som användare loggar in på via en IdP.

Olika kanaler för inloggning och för den e-tjänst som du som användare loggar in på, via en IdP.


För att underlätta för dig som användare när du använder samma kanal för inloggning och information, dvs samma enhet, så sker en app-växling. Med det menas att SITHS eID-appen startar automatiskt när e-tjänsten begär en legitimering.

I Ineras lösning finns även stöd för autentiseringsmetoden mutual TLS (mTLS). Metoden bygger på äldre teknik som håller på att försvinna och den går inte att använda för mobil autentisering. För att du som kund ska kunna skilja på de olika metoderna så använder Inera genomgående olika symboler för OOB-tekniken och mTLS. T ex så kan du se dessa som ikoner vid inloggning, beroende på vilka metoder som är aktiverade för den e-tjänst som du vill komma åt.

OOB                                                

                     OOB                                                                                      mTLS

Olika sätt att ansluta e-tjänster

Inera erbjuder flera sätt att låta e-tjänster nyttja SITHS eID för autentisering av användare. Alla dessa sätt möjliggör för användaren autentisering med SITHS eID-kort eller mobilt SITHS eID.  Alla metoderna förutsätter att användarna har en giltig SITHS eID e-legitimation och tillgång till en autentiseringsapp, antingen i mobilen eller på datorn.

Innan du som kund väljer vilket sätt som är bäst för din organisation bör du noggrannt överväga vad som passar dig. Ju mer av infrastrukturen du väljer att bygga och hantera själv, desto större flexibilitet men också mera utveckling och förvaltning tar du på dig i din organisation.

Det gemensamma för alla varianterna är att e-tjänsten ansluter sig till en IdP som har tillgång till de nya autentiseringsmetoderna.

Inera rekommenderar dig som kund att i första hand att ansluta din e-tjänst till Ineras IdP, vilket är det sätt som Ineras e-tjänster använder sig av. Om din organisation redan har anslutit en eller flera e-tjänster, räcker det med att fylla i och skicka in en förstudie för att aktivera autentiseringsmetoderna för dessa e-tjänster. All information om detta går att läsa under Detaljerad information - IdP.

Läs mera om de olika alternativa anslutningsmetoderna under Att ansluta e-tjänster.

Ineras e-tjänster

Ineras e-tjänster använder uteslutande anslutning till Ineras IdP som Service Providers. Initialt kommer enbart den traditionella autentiseringsmetoden mTLS användas av Ineras e-tjänster, gradvis kommer de att även stödja de nya metoderna. Om din organisations användare vill kunna använda den nya tekniken för inloggning till Ineras e-tjänster som har stöd för det, så krävs det att organisationen inför detta genom klientinstallation och instruktioner till sina användare hur de kan få tillgång till Mobilt SITHS eID. 

Stöd för elektronisk underskrift

Underskriftstjänsten från Inera, för elektronisk underskrift, använder SITHS eID i sin lösning . Det innebär att det går att använda Mobilt SITHS och SITHS eID-kort vid legitimering i underskriftsflödet. Det finns fördelar med att ansluta din organisations e-tjänst både till Underskriftstjänsten och Ineras IdP om din organisation tänker använda elektronisk underskrift. T ex behöver inte användaren välja autentiseringsmetod en gång till vid underskriftstillfället.

Referenser och vidare läsning

Detaljerad information 


Publik Information