Åtkomst till E-hälsomyndighetens tjänster via Inera

För att få åtkomst till E-hälsomyndighetens tjänster, t ex läkemedelslistan och e-recept, kan verksamheten nyttja Ineras infrastruktur. Detta beskrevs och reglerades tidigare i vad som kallades för Inera-federationen.  

Inera-federationen har upphört i och med att avtalet mellan Inera och E-hälsomyndigheten slutade att gälla den 12 juni 2020 (Avtal avseende tillitsgranskning och anslutning till E-hälsomyndigheten via Inera daterat den 12 mars 2019). Avtalet ersätts med denna förklaring från E-hälsomyndigheten.

I avtalet med E-hälsomyndigheten kring Inera-federationen ingick möjligheten att ansluta sin e-tjänst med en egen IdP och få denna IdP godkänd av Inera. Denna möjlighet har nu upphört.

De organisationer som idag har avtalat med Inera att nyttja Ineras IdP för att få åtkomst till E-hälsomyndighetens tjänster kan fortsätta med det utan åtgärd från någondera part.
Det finns fortsatt två olika säkerhetslösningar för åtkomst till E-hälsomyndighetens tjänster.
- Myndighetens äldre säkerhetslösning (kallad 16.1 säkerhetslösning).
- Myndighetens nya säkerhetslösning Säker åtkomst (kallad 17.1 säkerhetslösning).

Organisationer som genom avtal med Inera ansluter till E-hälsomyndighetens tjänster med den nya eller med den äldre säkerhetslösningen kan fortsätta med det.

E-hälsomyndigheten kommer vid en senare tidpunkt att fastställa och kommunicera hur länge den äldre säkerhetslösningen kan användas (detta med anledning av det framskjutna ikraftträdandet av lagen om nationell läkemedelslista samt mot bakgrund av E-hälsomyndighetens pågående samrådsförfarande med Datainspektionen).

Organisationer som vill ansluta till E-Hälsomyndighetens tjänster med den nya säkerhetslösningen kan ansluta via Ineras IdP enligt beskriven anslutningsprocess under rubriken -  Teknisk anslutning - IdP

SITHS-kort med tillitsnivå 3 är en förutsättning för åtkomst till E-Hälsomyndighetens tjänster  efter 2021-12-31.

Anslutning direkt till Nationella läkemedelslistan ska ha skett senast den 1 maj 2023 med nu gällande tidplan med övergångsregler.


Publik Information