Release Notes - Utfärdandeportal för Mobilt SITHS

Innehållsförteckning

 Visa Innehållsförteckning

Revisionshistorik

 Visa Revisionshistorik

Version

Datum

Aktör

Förändring

0.1

 

Första utkast
0.2

 

Uppdaterat innehåll av kapitel 2
0.9

 

Granskad och kompletterad
1.0

 

Godkänd av SITHS Förvaltning


Release Notes - Utfärdandeportalen för Mobilt SITHS

Miljö

Preliminärt Releasedatum

TEST

 

QA

   

Prod

Förändringar i korthet

Viktiga ändringar

Inga viktiga ändringar. Releasen består av förbättringar, förberedelser för kommande funktionalitet och bugrättningar.

Övriga ändringar

  1. Prefix på aktiveringskoden (QR-kod) i utfärdandeportalen -
    1. Prefixet ger SITHS eID-mobilapp möjlighet att visa bättre felmeddelanden. Med hjälp av prefixet kan mobilklienterna avgöra ifall en aktiveringskod faktiskt är till för utfärdandet av ett nytt mobilt SITHS eID.
  2. Infört stöd för "Avsikt vid legitimering" - Förberedelse för att utfärdandeportalen kan skicka ett meddelande för "Avsikt" när autentiseringen görs i samband med utfärdandet av ett Mobilt SITHS eID.
    1. Denna funktionalitet är dock beroende av IdP 2.3 som släpps senare under året och är därför avslagen för tillfället. När den aktiveras är meddelandet konfigurerat att lyda "Du håller på att utfärda Mobilt SITHS. Om detta inte är din avsikt ska du genast avbryta och kontakta lokal support"
  3. Kvarvarande försök vid ett misslyckat utfärdande - Om användare anger fel personnummer eller pinkoden inte matchar skall användaren bli varse om kvarvarande försök direkt i mobilklienten.
  4. Administrationsgränssnittet har uppgraderats från Angular 11.2 till Angular 12.2.
  5. Utfärdandeportalen har uppgraderats från Angular 9.1 till 12.2

Användargränssnitt

Ingen påverkan.

Dokumentation

Uppdaterad dokumentation

Fullständig åtgärdslista

Åtkomst till informationen nedan kräver inloggning

 Visa fullständig åtgärdslista

confluence.macros.advanced.include.unable-to-render Den inkluderade sidan kunde inte hittas.

Testrapport

Åtkomst till informationen nedan kräver inloggning

 Visa testrapport

confluence.macros.advanced.include.unable-to-render Den inkluderade sidan kunde inte hittas.


Publik Information