Autentiseringstjänst SITHS

Autentiseringstjänst - SITHS är en stödkomponent som en IdP integrerar mot för att tillhandahålla registrering, legitimering och underskrift med SITHS eID inkl. Mobilt SITHS.

När en slutanvändare loggar in i en tjänst med behov av legitimering eller underskrift ska slutanvändarens identitet kontrolleras och fastställas. Detta möjliggörs av en IdP genom att den sammanställer slutanvändarens uppgifter i ett identitetsintyg

För mer information om hur Ineras IdP har realiserat autentiseringsmetoderna för SITHS eID, se: Release notes - IdP

I teorin kan även en kunds IdP anslutas direkt till till Autentiseringstjänst - SITHS som ett alternativ till att ansluta en tjänst till Ineras IdP. På så sätt uppnår kunden motsvarande funktionalitet som för e-tjänster som ansluter direkt till Ineras IdP. 

Kunden måste dock realisera motsvarande funktionalitet i sin IdP som Ineras IdP gör, några exempel är:

  • användardialog för val av autentiseringsmetod
  • tolkning av tillitsnivå
  • Hantering av QR-kod (förstärkt inloggning) vid metoden "SITHS eID på annan enhet"
  • Utfärdande av identitetsintyg enligt SAMLv2 och/eller OIDC osv.
  • Se: SAD - IdP för en översiktlig beskrivning av hur Säkerhetstjänsters IdP är konstruerad.

Exempel på användargränssnitt

Innehåll för autentiseringstjänst

Övriga referenser

Komplett information, t ex anslutningsguide, finns tillgänglig först när det blir möjligt för kunder att ansluta till Autentiseringstjänsten med egen IdP. På www.inera.se finns aktuell information om anslutningsmöjligheter för din e-tjänst.


Publik Information