Utfärdandeportal för Mobilt SITHS

Utfärdande av Mobilt SITHS

Utfärdandeportalen används för att utfärda Mobilt SITHS eID. För en överblick om utgivning och användning av SITHS, se Utgivning och användning av SITHS e-legitimation

Förutsättningar

Utfärdande av Mobilt SITHS förutsätter att Användaren har:

  • ett giltigt Mobilt SITHS eller SITHS eID på kort
  • SITHS eID-app för att kunna logga in på mina sidor och genomföra utfärdandet
  • SITHS eID Mobiklient på den enhet som ska ta emot Mobilt SITHS

Utfärdande

Mobilt SITHS utfärdas av Användaren själv via SITHS Mina sidor

För mer information om hur användaren utfärdar Mobilt SITHS se Användarhandbok - SITHS eID Mobilklient

För ytterligare information om hur du kan använda Utfärdandeportalen, till exempel för att lista eller spärra Mobilt SITHS eID, se Användarhandbok - Utfärdandeportalen.

InnehållPublik Information