Statistik för Stöd och behandling

Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster som gör det möjligt för regioner, kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare stöd- och behandlingsprogram via nätet.

Aktuell information om laddningar av data och releaser finns på sidan: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/STAT/pages/2282750981

 

Data in

Underliggande data kommer från plattformen för Stöd och Behandling (SOB) Data kopplas till information om vårdenheter som kommer från HSA katalogen och befolkningsdata från SCB. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Översikt

Antal startade och avslutade moment samt antal behandlare per län

Visar antal startade och avslutade moment samt antal behandlare per geografiskt län baserat på antal ärenden i SOB av typ Process som har status Inprogress respektive Done. Antal behandlare beräknas som antalet unika id på vårdpersonal som står som behandlare på varje ärende i SOB. Måtten fördelas på geografiskt län baserade på nuvarande angivet geografiskt län i katalogtjänsten HSA katalogen för den vårdgivare som är angiven för ärendet i SOB.

Data visas för oktober 2015 och framåt.

Antal startade och avslutade moment per veckodag

Visar antal startade och avslutade moment per veckodag baserat på antal ärenden i SOB av typ Process som har status Inprogress respektive Done. Antalen är fördelade på veckans dagar utifrån på datumstämpel för senaste förändringen (transaktionen) i SOB.

Data visas för oktober 2015 och framåt.

Antal startade och avslutade

Visar antal startade, avslutade och andel avslutade moment per process baserat på antal ärenden i SOB av typ Process som har status Inprogress respektive Done samt namn på den process som ärendet tillhör. Andel avslutade moment beräknas som antal avslutade moment dividerat i antal startade moment.

Data visas för oktober 2015 och framåt.

Antal pågående moment över tid

Visar antal pågående moment över tid baserat på antal ärenden i SOB som har status Inprogress för respektive månad i valt datumintervall.

Data visas för oktober 2015 och framåt.

Antal pågående moment per moment

Visar antal pågående moment per moment baserat på antal ärenden i SOB som har status Inprogress fördelat på namn på det Moment ärendet gäller.

Data visas för oktober 2015 och framåt.

Antal startade och avslutade moment samt antal invånare och behandlare per region, vårdgivare, vårdenhet och moment.

Visar antal startade och avslutade moment baserat på antal ärenden i SOB av typ Process som har status Inprogress respektive Done. Tabeller visar även antalet invånare som startat moment baserat på antal unika vårdtagareId för SOB ärenden med ärendetyp Process och ärendeStatus Inprogress där VårdtagareId är känt. Tabellen visar även antal behandlare baserat på antalet unika id på vårdpersonal som står som behandlare på varje ärende i SOB.

Måtten fördelas på geografiskt län baserade på nuvarande angivet geografiskt län i katalogtjänsten HSA katalogen för den vårdgivare som är angiven för ärendet i SOB. Navigerar man ner i hierarkin går dt även att se namn på vårdgivare, namn på vårdenhet samt vilka moment som är startade respektive avslutade.

Data visas för oktober 2015 och framåt.

Antal startade och avslutade moment samt antal behandlare per månad

Visar antal startade och avslutade moment samt antal behandlare per månad baserat på antal ärenden i SOB av typ Process som har status Inprogress respektive Done. Antalen är fördelade på månader utifrån på datumstämpel för senaste förändringen (transaktionen) i SOB.

Data visas för oktober 2015 och framåt.

Antal startade och avslutade moment samt antal invånare och behandlare per moment, region, vårdgivare och vårdenhet.

Visar antal startade och avslutade moment baserat på antal ärenden i SOB av typ Process som har status Inprogress respektive Done. Tabeller visar även antalet invånare som startat moment baserat på antal unika vårdtagareId för SOB ärenden med ärendetyp Process och ärendeStatus Inprogress där VårdtagareId är känt. Tabellen visar även antal behandlare baserat på antalet unika id på vårdpersonal som står som behandlare på varje ärende i SOB.

Måtten fördelas på vilka moment som är startade respektive avslutade. Navigerar man ner i hierarkin går dt även att se geografiskt län, namn på vårdgivare samt namn på vårdenhet. Geografiskt län baserade på nuvarande angivet geografiskt län i katalogtjänsten HSA katalogen för den vårdgivare som är angiven för ärendet i SOB.

Data visas för oktober 2015 och framåt.

Invånare

Antal vårdtagare per kön

Visar antal vårdtagare per kön per månad baserat antal unika vårdtagareid och det kön som är angivet i SOB.

Data visas för oktober 2015 och framåt.

Antal vårdtagare per kön och ålder

Visar antal vårdtagare per kön och åldersgrupp baserat antal unika vårdtagareid och det kön respektive ålder som är angivet i SOB.

Data visas för oktober 2015 och framåt.

Antal vårdtagare per kön

Visar fördelning av vårdtagare per kön för vald datumperiod baserat antal unika vårdtagareid och det kön som är angivet i SOB.

Data visas för oktober 2015 och framåt.