Godkända avsteg från UX-ramverket

Det är inte alltid det går att anpassa ett grafiskt gränssnitt till UX-ramverket av olika anledningar. I de fall det inte går skall ett beslutsunderlag skapas och läggas in under denna sida här i Confluence.